2021-11-01

Artemizyna - niedoceniana, mało znana, przez niektórych uwielbiana

Harmonia 2021 listopad-grudzień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

BYLICA (ARTEMISIA) – ARTEMIZYNA

Żeby nie było tak łatwo, na początku powiem, że rozróżniamy około 300 gatunków bylicy. Niezwykle ciekawe właściwości wykazuje artemizyna, która jest izolowana z Artemisia Anna, czyli Bylicy piołun. Badania profesora Henryʼego Lai wykazały, że ta roślina może blokować wchłanianie żelaza przez komórki nowotworowe (jednocześnie zapobiegając jego wykorzystaniu przez pasożyty), jak również stymuluje apoptozę, czyli naturalną śmierć w tych komórkach. Dzięki temu, że komórki nowotworowe pochłaniają duże ilości żelaza, artemizyna może niszczyć je wybiórczo, nie wyrządzając szkody zdrowym komórkom. Podobna jest w tym działaniu do witaminy C i podobnie też do niej wspomaga układ odpornościowy. ht tps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 15330172

Profesor Lai ze swoim zespołem zastosował artemizynę w leczeniu raka piersi po uprzedniej, nieskutecznej terapii promieniowaniem. Ku jego zdumieniu okazało się, że artemizyna demonstrowała niezwykle wysoką skuteczność. Badania poszerzono o białaczkę i nowotwór trzustki, otrzymując podobnie optymistyczne wyniki.

Prace profesora Lai wykazały, że artemizyna jest bardzo wybiórcza w zwalczaniu komórek nowotworowych, nie naruszając jednocześnie komórek zdrowych. W badaniach dotyczących komórek białaczki zaobserwowano, że komórki nowotworowe szybko umierały, podczas gdy zdrowe nie były naruszone.

UWAGA lekarze: naukowcy z zespołu profesora Lai związali na poziomie molekularnym artemizynę z transferryną, co pozwoliło na transportowanie jednocześnie dwóch atomów żelaza w postaci jonów Fe3+. Jak wiadomo, białko to posiada dużą masę cząsteczkową (79 570 Da), co uniemożliwia jego fi ltrację w kłębuszkach nerkowych, a to z kolei stanowi zabezpieczenie organizmu przed utratą żelaza. Tworzy nam się bardzo ciekawa sytuacja, gdzie transferryna wysycona żelazem łączy się z receptorami transferryny, a następnie na drodze endocytozy wchłania się do wnętrza komórki. Tam dochodzi do uwolnienia żelaza. Następnie apotransferryna (związek niewysycony żelazem) wraca do krwioobiegu.

Profesor Lai nazwał ten proces „Koniem Trojańskim” ze względu na to, że komórki nowotworowe uznają transferrynę za naturalną, niegroźną substancję i nie rozpoznają ukrytej „bomby z opóźnionym zapłonem”. Niezwykle ciekawy jest fakt, że jest to kolejna cecha wspólna z witaminą C, która też w podobny sposób oszukuje komórki nowotworowe, wykorzystując ten sam transporter GLUT, który wykorzystuje glukoza. W tym przypadku także komórka nowotworowa „widzi” zbliżający się transporter GLUT i sądzi, że to dostawa tak potrzebnej glukozy i wpuszcza go do swego wnętrza. Tam okazuje się, że to nie glukoza, a witamina C, która rozpoczyna swój niszczycielski proces.

Profesor Lai w podsumowaniu dodał, że artemizyna wykazuje także właściwości hamujące angiogenezę (czyli powstawanie specyfi cznych naczyń krwionośnych odżywiających raka).

 • https://www.researchgate.net/publication/ 8382373_Artemisinin_induces_ apoptosis_in_human_cancer_cells
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC2758403/

Polecam zapoznanie się także z tym artykułem:

 • http://www.biohealthscience.com/2014/03/ studies-show-artemisia-annua-plant- -kills-98-of-cancer-cells-in-16-hours/

Eff erth i Davis opisują, że artemizyna podawana dożylnie, charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem możliwych skutków ubocznych. T efferth and B Kaina, Toxucuty ot the antimalarial aretemisinin and its derivatives. Critical reviews in Toxicology, 2010, 40(5):405-421, http://doi.org/10.3109/10408441003610571. TME Davis et al., Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Intravenous Artesunate in Severe Falciparum Malaria. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2001 Jan, 45(1):181-186, http://doi.org/10.1128/AAC.45.1.181-186.2001.

Toksyczność, która wystąpiła, została odnotowana po podaniu środków opartych na bazie połączenia z olejami z preparatów do iniekcji przygotowanych z roślin, które nie powinny być rekomendowane do użycia w leczeniu ludzi. Co ciekawe, Gordi i Medghi wraz z zespołami wykazali, że powyżej wspomniana toksyczność nie występuje lub jest znacznie ograniczona w przypadku zastosowania artemizyny rozpuszczalnej w wodzie. T Gordi and EI Lepist, Artemisinin derivatives: toxic for laboratory animals, safe for humans? Toxicology Letters, 2004, 147(2):99-107. B Medhi et al., Pharmacokinetic and toxicological profile of artemisinin compounds: an update. Pharmacology, 2009; 84(6):323-332, http://doi.org/10.1159/000252658.

Bezpieczeństwo stosowania u dzieci potwierdza dr Anderson w swojej książce.

A CO Z NOWOTWORAMI?

Zaobserwowano bardzo obiecujące efekty zastosowania artemizyny w przypadku nowotworu trzustki, gdzie po zastosowaniu odpowiedniego preparatu nastąpiło znaczne cofnięcie się guza. JH Du et al., Artesunate induces oncosislike cell death in vitro and has antitumor activity against pancreatic cancer xenografts in vivo. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2010, 65(5):895-902, http://doi.org/10.1007/s00280-009-1095-5

Chen ze swoim zespołem opisał, że artemizyna działa hamująco na angiogenezę (czyli specjalną sieć naczyń krwionośnych, którą tworzy nowotwór, żeby zapewnić sobie lepsze odżywianie). H Chen et al., Antimalarial dihydroartemisinin also inhibits angiogenesis. Cancer Chemotherapy Pharmacology, 2004, 53(5):423-432, http://doi.org/10.1007/s00280-003-0751-4.

Li opisuje zastosowanie artemizyny w przypadku nabłonkowego raka jajnika, gdzie także wykazuje cechy hamujące rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. HLi B, Bu S, Sun J, Guo Y, Lai D. Artemisinin derivatives inhibit epithelial ovarian cancer cells via autophagy-mediated cell cycle arrest. Acta Biochem Biophys Sin (Shanghai). 2018 Nov 3. doi: 10.1093/abbs/gmy125. Badania te zostały potwierdzone przez następny zespół naukowców. Liu Y, Gao S, Zhu J, Zheng Y, Zhang H, Sun H. Dihydroartemisinin induces apoptosis and inhibits proliferation, migration, and invasion in epithelial ovarian cancer via inhibition of the hedgehog signalling pathway. Cancer Med. 2018 Nov;7(11):5704-5715. doi: 10.1002/cam4.1827. Epub 2018 Oct 18.

Jest to naprawdę ważna informacja, ponieważ według medycyny konwencjonalnej nie istnieją skuteczne metody zapobiegania rakowi jajnika. Leczenie najczęściej już w fazie początkowej obejmuje operację chirurgiczną, po której następuje chemioterapia i radioterapia. Często stosuje się terapię antyangiogenną, która jest ukierunkowana molekularnie i polega na zastosowaniu Bewacyzumabu (substancji o działaniu antyangiogennym). Preparat ten stosuje się także w przypadku: nowotworu okrężnicy, piersi, niedrobnokomórkowym raku płuca, raku nerki, jajnika, jajowodu, pierwotnym raku otrzewnej oraz raku szyjki macicy. Niestety, lista skutków ubocznych jest przerażająca i obejmuje między innymi:

 • ryzyko perforacji w obrębie żołądka, pęcherzyka żółciowego i jelit (szczególna ostrożność zalecana u osób z rozsianym rakiem okrężnicy lub odbytnicy, gdzie czynnikiem ryzyka może być proces zapalny w obrębie jamy brzusznej);
 • zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy zatorowej tętnic. W grupie najbardziej narażonej są osoby po 65. roku życia, z cukrzycą i cierpiące na chorobę zakrzepowo-zatorową;
 • Bewacyzumab zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoków;
 • osoby z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którym podawany jest Bewacyzumab, narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia bardzo poważnych krwotoków płucnych oraz krwioplucia. Czasami mogą to być przypadki śmiertelne;
 • preparat zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoków, także zależnych od guza. U osób z przerzutami do OUN mogą wystąpić krwawienia do tego układu;
 • producent podaje, że osoby otrzymujące chemioterapię toksyczną dla szpiku, wykazują częstsze występowanie neutropenii (znaczne obniżenie poziomu neutrofi lów we krwi);
 • ryzyko powstania przetoki – szczególnie narażone są pacjentki z rakiem szyjki macicy, gdzie przetoka może powstać między pochwą a przewodem pokarmowym. I co zdumiewające… a może wcale nie tak bardzo… czynnikiem ryzyka powstania przetoki jest WCZEŚNIEJSZA RADIOTERAPIA!
 • Bewacyzumab może też negatywnie wpływać na gojenie się ran

Do innych niepożądanych działań należą m.in.: nadciśnienie tętnicze, osłabienie organizmu, biegunki, leukopenia, małopłytkowość, obwodowa neuropatia czuciowa, zapalenie błon śluzowych, niewydolność jajników, złuszczające zapalenia skóry, krwawienie z nosa, bóle stawów, białkomocz, zmniejszenie masy ciała, posocznica, ropień, odwodnienie, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zaburzenia mowy.

To tylko kilka z naprawdę obszernej listy skutków ubocznych. W porównaniu do tego „leku” artemizyna wydaje się wprost boskim darem i kto wie, może właśnie nim jest.

Ciekawe badanie przeprowadził dr Fei z zespołem. Wykazał on mianowicie, że zastosowanie artemizyny zwiększa promienioczułość komórek nowotworowych przełyku. Można więc połączyć metody „konwencjonalne” z „niekonwencjonalnymi” /naturalnymi i osiągnąć bardzo obiecujący efekt. Wystarczy tylko chcieć, a pacjenci na pewno będą nam wdzięczni!

Artemizyna została także zastosowana z powodzeniem w przypadku raka jamy ustnej: W Nam et al., Effects of artemisinin and its derivatives on growth inhibition and apoptosis of oral cancer cells. Head & Neck, 2007, 29(4):335-40.

Dla wytrwałych szperaczy zostawiam na koniec krótką listę innych ciekawych badań. Artemizyna bez wątpienia jest ogromnie obiecującą substancją naturalną, która dobrze sprawdziła się w różnych terapiach przeciwnowotworowych. Zachęcam do ciekawej lektury, zwłaszcza lekarzy: LH Stockwin, et al. Artemisinin dimer anticancer activity correlates with heme-catalyzed reactive oxygen species generation and endoplasmic reticulum stress induction. International Journal of cancer, 2009 September 15, 125(6):1266- 1275, http://doi.org/10.1002/ijc.24496. T Efferth, Molecular pharmacology and pharmacogenomics of artemisinin and its derivatives in cancer cells. Current Drug target. 2006, 7:407-21 IH Paik et al., Second generation, orally active, antimalarial, artemisinin-derived trioxane dimmers with high stability, efficacy, and anticancer activity. Journal of Medicinal Chemistry, 2006, 49(9):2731-4

Być może ktoś zdziwi się, że ten popularnie stosowany lek przeciw malarii znalazł także zastosowanie w terapiach przeciwnowotworowych. Cóż, potwierdza to tylko tezę, że natura ma naprawdę przeogromne możliwości, a my często w swoim zadufaniu i ignorancji po prostu tego nie dostrzegamy. Wszyscy uderzmy się w pierś, wołając: „więcej pokory!”.

Na zakończenie tego krótkiego opisu artemizyny dodam tylko, że farmakologia oraz bezpieczeństwo użycia są dobrze opisane w naukowej literaturze. Oprócz badań profesora Lai, w PubMed znajdziemy jeszcze 229 innych publikacji dotyczących artemizyny i jej wykorzystania w leczeniu nowotworów. Wydaje się jednak, że jak dotąd artemizyna nie doczekała się zbyt dużej uwagi, a szkoda, ponieważ jest to substancja zasługująca na dalsze badania. Kto wie, może uda się i ją włączyć do programów badawczych niektórych instytutów.

Życzę dużo zdrowia!

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia TV
miniaturka
2022-12-31

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa


Choroby cywilizacyjne
miniaturka
2016-01-01

Pasożyty - główna przyczyna nowotworów

W Polsce, tak jak i w wielu innych krajach Europy Zachodniej, temat pasożytów traktuje się jako wstydliwy problem, o którym niewiele się mówi, a jeszcze mniej robi. A pasożyty...

Harmonia 2022 listopad-grudzień
miniaturka
2022-11-01

Pasożyty w żywności

Słowo „pasożyt” ma swoje korzenie w łacińskim „parasitus”, które natomiast ma swe źródła w grece, w której oznaczał współbiesiadnika.


Harmonia 2015 wrzesień-paździe...
miniaturka
2015-09-01

Cholesterolowa norma na zamówienie

Ci, którzy się tym interesują wiedzą, że od ponad 20 lat nie opracowano żadnego nowego antybiotyku. Niemniej jednak, szczególnie w przypadku zakażenia bakteryjnego, antybiotyki...

Harmonia 2021 listopad-grudzień (wydanie cyfrowe)

Archiwalne numeryArchiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.