2021-11-01

Dzisiejsi lekarze są podmiotami ustaw medycznych, czy wykonawcami algorytmów

Dożyliśmy czasów, w których obecna władza, wysługując się podporządkowaną sobie strukturą Izb lekarskich, narzuca lekarzom środki i metody leczenia niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną. Chodzi w głównej mierze o metody leczenia chorób przewlekłych. Każdy z nas lekarzy po ukończeniu studiów składał przysięgę Hipokratesa, że zrobi wszystko, aby wyleczyć pacjenta, a nie leczyć go w nieskończoność, tylko dlatego, aby czerpać z niego na utrzymanie domu, dzieci, ich studiów, żony, samochodu, etc.

Harmonia 2021 listopad-grudzień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Pragnąc spełnić wymóg leczenia chorych zgodnie z najlepszą wiedzą, lekarz ma prawny i moralny obowiązek się dokształcać. Zdobywszy zaś najnowszą, najbardziej awangardową wiedzę, musi stanąć przed takim oto dylematem: Być etycznym i prawym lekarzem, wdrażając do leczenia najnowsze zdobycze i osiągnięcia medycyny, w tym głównie nauk medycznych, czy też wykonywać polecenia Izb lekarskich, posłusznych rządowi i podporządkowanych interesom wielkiego przemysłu. Jestem pewien, że każdy dorosły Polak i bez nas — fachowców umie rozpoznać czy fi rmom farmaceutycznym chodzi o wyleczenie chorych, czy o permanentne, nigdy niekończące się leczenie, a dokładniej mówiąc, tyle, ile da się czerpać materialne korzyści z pacjenta. Leczyć tak, by nie wyleczyć. Zwolennicy takiego podejścia zabraniają lekarzom stosowania metod znanych ze swej skuteczności i opisanych w tysiącach publikacji naukowych, w imię brudnej polityki medycznej. Jakby tego było mało, za stosowanie skutecznych metod leczenia odbiera się lekarzom prawo wykonywania zawodu. W zamian nakazuje się stosowanie mało skutecznych, ale bardzo drogich leków, skutkujących powikłaniami i licznymi objawami ubocznymi np. statyn.

Na fali sprzeciwu przeciwko tego rodzaju barbarzyńskim praktykom zupełnie niedawno uczciwi i prawi lekarze utworzyli Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, które stara się uwrażliwić Polaków na potencjalną szkodliwość szczepień przeciw Covid-19. Wskazują na absurdalność ich stosowania z punktu widzenia nauki w sytuacji, gdy nie wiemy, czy szczepionka nie spowoduje większych szkód, niż jej niepodawanie (vide: bardzo niski wskaźnik śmiertelności, wynikający z zachorowania na Covid-19). Lekarze bijący na alarm, a wśród nich wybitni naukowcy, są szykanowani, jakby byli parobkami medycyny, a nie profesjonalistami z najwyższymi kwalifi kacjami zawodowymi i naukowymi. Wysługujący się Izbami lekarskimi rząd, a dokładniej mówiąc, administrator państwa nieznający się na medycynie, posunął się tak daleko, że chce zmusić do szczepień dzieci. Podkreślmy: Nie znając długookresowych skutków, konsekwencji, a szczególnie powikłań! Doszło do sytuacji, w której rodziny, rodziców i dzieci trzeba bronić przed władzami oraz przed Izbami lekarskimi, jak przed zaborcą. Bo ci, którzy powinni być strażnikami prawa i zasad etyki lekarskiej, są dzisiaj największymi wichrzycielami i naruszycielami. Na przykład istnieje wiele metod bardzo skutecznego leczenia ogromnej liczby chorób przewlekłych oraz chorób zwanych przez medycynę nieuleczalnymi. Mimo ogromnej skuteczności leczenia, opisanej w setkach tysięcy publikacji, metody te napotykają na opór. Głównym hamulcem są Izby lekarskie – pretorianie resortu zdrowia. DMSO, chelatacja, niskie stężenie wody utlenionej, wysokie dawki wit. C, całe ziołolecznictwo, refl eksoterapia etc., nie są nawet analizowane jako potencjalne, a tym bardziej uznane metody leczenia.

Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej zrzeszające tak samo, jak Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców etycznych lekarzy podaje do publicznej wiadomości skuteczne metody leczenia Covid, których adresatem są również Izby lekarskie oraz ich zleceniodawcy — władze resortowe. Ta naukowa, oparta na doświadczeniu wiedza medyczna jest ostentacyjnie ignorowana, pomimo tego, że razem z innymi uznanymi autorytetami mam zaszczyt być członkiem obydwu tych towarzystw. Ani Izby lekarskie, ani władza nie są zainteresowane metodami skutecznego leczenia tej choroby. Wyraźnie ciągnie ich do pandemii, do lockdownu, niszczenia gospodarki, kryzysu, etc. Jedni upadną, zapewne ktoś inny przejmie ich majątek. Ciekawe kto? Czy etyczny lekarz może przyglądać się temu obojętnie?

Dzięki Bogu wśród nas są lekarze, którzy mówią: NIE. Mimo iż są szykanowani, mówią: NIE. Izby lekarskie w odpowiedzi na prawą, uczciwą i etyczną postawę lekarzy, wszczynają przeciwko nim postępowania. Jako przejaw retorsji prowadzą je sądy lekarskie, składające się z lekarzy podporządkowanych strukturze Izb lekarskich. Te zaś uległe są wobec władzy. Argumenty stricte naukowe, medyczne i zawodowe lekarzy mają mniejsze znaczenie. Liczy się interes środowiska. A co środowisko medyczne mówi? Leczmy tak, by nie wyleczyć. Decyzje sądów lekarskich, dotyczące szlachetnych i prawych lekarzy, niepodzielających tego amoralnego poglądu są permanentnie negatywne, aprioryczne i zapadają na długo przed wejściem na salę sądu. Ta praktyka nie spotyka się z dezaprobatą rządu.

APEL O POMOC

Szanowni Państwo, Wśród Was są czytelnicy i słuchacze naszych wykładów, które z taką pasją i troską o Wasze zdrowie dla Was prowadzimy. W imię zasad narażamy się na ataki ze strony Izb lekarskich i resortu zdrowia. Od lat uczciwie dzielimy się z Wami naszą z trudem zdobytą wiedzą. Dowiadujecie się od nas, jak chronić i zachować zdrowie przez całe życie, a nie tylko w dniu wizyty lub kilka dni po. Dostajecie od nas instrukcje, nacechowane szczerością i otwartością, jak zostać super stulatkiem (na złość ZUS-owi i nie tylko). Robimy to z głębi serca. Nam naprawdę zależy na Waszym zdrowiu. Polaków, Polek, dzieci, ludzi starszych, młodzieży, etc. Nie działamy w interesie wielkich fi rm, lecz w Waszym. Zdrowie i szczęście naszych pacjentów to wystarczająca nagroda dla nas za to, co robimy. Przyszedł jednak czas, kiedy to my potrzebujemy Państwa pomocy. Władza posługująca się strukturami Izb lekarskich uległymi wobec jej nakazów chce nas usunąć z zawodu poprzez odebranie nam prawa do wykonywania zawodu. Zarzuty formułowane pod naszym adresem opierają się na fałszywych argumentach. Uznano nas za wrogów fi rm farmaceutycznych i przemysłu medycznego, choć my z nimi nie walczymy. Przeciwko nam używane są preteksty na zasadzie wymyślonej przez naszego rodaka F. Dzierżyńskiego: „Dajcie mi człowieka, a paragraf zawsze na niego się znajdzie”. Przy takim podejściu stopień naukowy, nawet tytuł profesorski, dr. hab. n. med., etc. dla lekarza dentysty reprezentującego Izbę lekarską w Gdańsku, do której należę, nic nie znaczy w sporze naukowym, którego istoty ten administrator nie potrafi zrozumieć. Administratorom z Izby lekarskiej brakuje wiedzy z zakresu zaawansowanej nauki, umiejętności oraz doświadczenia specjalistycznego, nawet gdy są lekarzami. Czasami owszem zdarza się, że funkcyjny Izby lekarskiej ma jakiś tytuł naukowy, jednakże dla niedouka literatura naukowa, wiedza medyczna, doświadczenie i publikacje naukowe nie mają żadnego znaczenia. W szczególności siły argumentu lub dowodu naukowego. Kiedy nauka, wiedza, umiejętności i doświadczenie nic nie znaczą, znaczenia nabiera pałka. Oto przykład, gdy wiedzę zastępuje pałka administratora z Izby lekarskiej w Gdańsku, której jestem członkiem. Izba ta tak samo, jak komuniści w latach 40. i 50. powołała komisję do sprawdzenia mojego przygotowania zawodowego jako lekarza. Jestem profesorem medycyny. Ów haniebny dokument podpisał lekarz dentysta Dariusz Kutella. W komisji kierowanej przez tego administratora medycyny nie zasiada ani jedna osoba, która potrafi łaby zrozumieć przedmiot moich naukowych badań i ogarnąć moje doświadczenie medyczne. Ale cóż, czy skład tej komisji tworzą lekarze z krwi i kości, wierni przysiędze Hipokratesa, czy grupa niedouków — administratorów medycyny, nie wiadomo z jakiego powodu nazywanych lekarzami? Nie mi to oceniać. Niech to ocenią sami czytelnicy tego pisma. Zasadnie podważać rezultaty mojej długiej edukacji i pracy naukowej, gęste sito egzaminów, które musiałem przejść, zwieńczone uzyskaniem tytułu profesora zwyczajnego, nadanym mi przez Prezydenta RP, może tylko osoba lub gremia naukowe z kompetencjami naukowymi korespondującymi z tymi, które ja posiadam. Mój zaś status zawodowy i naukowy to status w 100% samodzielnego pracownika naukowego, niepodlegającego słownie nikomu. Okazuje się jednak, że w dzisiejszej Polsce inteligencja i intelektualiści mają tak niski status, jak za Gomułki. Lekarz dentysta, niemający nawet stopnia doktora n. med. ma odwagę wypowiadać się o nieznanych mu kompetencjach naukowych i zawodowych profesora medycyny.

W takiej sytuacji wszyscy uczciwi i etyczni lekarze, naukowcy, wyposażeni w odwagę moralną prawnicy, chorzy i pacjenci musimy zacząć się jednoczyć, aby móc skutecznie się bronić. To nie jest zabawa i miękka gra. Kiedy Wam pacjentom odbiorą najlepszych i najbardziej uczciwych lekarzy, przestaną Was traktować jak ludzi. Już przestają. Tak się stanie, gdy zdołają nas usunąć w zawodowy niebyt. Potrzebujemy pomocy, a konkretnie środków fi nansowych, aby móc sfi nansować regularną obronę. Musimy zatrudnić najlepszych, odważnych i etycznych prawników. Walka jest nierówna. Nasi przeciwnicy dysponują ogromnymi budżetami. Są wspierani przez państwo, wielki przemysł i sowicie opłacanych prawników. Profesjonalne przygotowanie do obrony wymaga wielu godzin pracy prawników i lekarzy specjalistów, którzy muszą działać jednomyślnie. Dlatego postanowiliśmy prosić Państwa o pomoc. Prosimy o wpłaty niewielkich sum przekazywanych miesięcznie na wskazane konto. Nie naruszy to Waszych budżetów, jednak duża liczba pomagających uczyni efekt. Wasze datki pozwolą nam podjąć nierówną walkę dla dobra całego społeczeństwa. Niektórzy z nas już tę walkę przegrali na obecnym etapie. Dr Czerniak, dr Jaśkowski już mają odebrane prawo wykonywania zawodu. Obecnie władza próbuje to zrobić z dr. Więckowskim i ze mną. Trzeba zrobić wszystko, aby do tego nie doszło. Nie biję się o siebie. Osiągnąłem już wiek emerytalny. Biję się o chorych i o moich pacjentów. O WAS! Poniżej podajemy Państwu sposób na przekazanie nam środków do obrony naszej niezależności, na który prosimy wpłacać dowolne sumy – jako darowizny – na obronę prawną. Wszystkie pieniądze, które Państwo wpłacicie, będą publicznie rozliczone. Zostaną wydane na prawników, koszty zastępstwa procesowego, koszty procesów, opinie biegłych, podróże konsultantów krajowych i zagranicznych, kopie prac naukowych, sporządzanie ekspertyz, tłumaczeń, przesyłki, etc. Pozwoli to nam zorganizować skuteczną obronę, dotyczącą nie tylko mojej osoby, lecz wszystkich mających odwagę mówienia prawdy. Znaleźliśmy uczciwe i odważne kancelarie prawne, które podjęły się naszej obrony. Choć niektórzy z wybranych przez nas prawników są również atakowani, nie rezygnują z obrony w imię uczciwych zasad.

Prosimy wpisać WWW.POMAGAM.PL/LECZYC Otworzy się link pozwalający na przekazanie dowolnych kwot na naszą obronę.

Z góry dziękujemy za pomoc. Wiemy, że na społeczeństwo zawsze można liczyć, tak jak społeczeństwo zawsze może liczyć na nas.

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Konferencje
miniaturka
2023-02-24

Konferencja Czego Ci lekarz nie powie 25.11.2023

Bilety do nabycia na stronie:

czegocilekarzniepowiekonferencja.pl

telefon:...

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia TV
miniaturka
2022-10-22

Wykład pt. "Leczenie autyzmu"

Wykład dra Huberta Czerniaka pt. "Leczenie autyzmu" przedstawiony na konferencji pt. "Czego Ci lekarz nie powie" w dniu 22.10.2022


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Statyny – lekarze o tym nie mówią

Poniżej podam kilka przykładów powikłań po stosowaniu leków z grupy statyn. Preparaty te są reklamowane jako środek na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Powstrzymać raka

Każdy z nas zna przynajmniej jedną lub więcej osób cierpiącą na nowotwór. Dlaczego tak gwałtownie ta choroba rozprzestrzeniła się w obecnych czasach? Możemy podać prostą...

Harmonia 2019 marzec-kwiecień
miniaturka
2019-03-01

DMSO

DMSO (dimetylosulfotlenek) jest naturalnym i wszechstronnym środkiem terapeutycznym, który nie powoduje skutków ubocznych oraz często jest stosowany w medycynie naturalnej. Jest...

PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ FRYDRYCHOWSKI. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, wykładowca oraz kierownik utworzonego przez niego Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Autor ośmiu patentów, za które był wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, oraz ponad 190 publikacji naukowych.
Harmonia 2021 listopad-grudzień (wydanie cyfrowe)Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.