2022-11-01

Epidemia SADS

Opinia publiczna na całym świecie odnotowuje niepokojąco wysoką liczbę młodych ludzi, umierających na atak serca. Zjawisko to określane jako SADS, znamy od lat, ale dramatyczny wzrost nagłych zgonów obserwujemy od momentu rozpoczęcia kampanii szczepień przeciwko Covid-19. Jaki związek z nagłymi zgonami mogą mieć preparaty okrzyknięte przez mainstreamowe media „najlepiej przebadanymi szczepionkami”?

Harmonia 2022 listopad-grudzień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Jeszcze kilka lat temu informacji o nagłych zgonach nie było na tyle dużo, by opinia publiczna zwracała na to szczególną uwagę. Dziś mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem, gdzie w prasie, Internecie, radio i telewizji napotykamy informacje o nagłym zgonie osoby w wieku produkcyjnym. Coraz więcej lekarzy i naukowców jest zaniepokojonych wzrostem śmiertelności na świecie. SADS, czyli Syndrom Nagłej Śmierci Dorosłych, to termin zdiagnozowany w 1977 r., który występuje, gdy ktoś umiera nagle w wyniku zatrzymania akcji serca i nie można znaleźć oczywistej przyczyny.

Według British Heart Association w Wielkiej Brytanii odnotowuje się 500 przypadków SADS rocznie. Z kolei dane brytyjskiego Urzędu Statystycznego (Office for National Statistics) wskazują na znacznie mniejszą liczbę przypadków. Z danych wynika, że w 2016 r. odnotowano 126 przypadków SADS – we wszystkich grupach wiekowych, bez względu na to, czy były to przypadki związane z sercem, czy nie. W 2017 r. było to 77 przypadków, w 2018 r. 70, w 2019 r. 107 przypadków, a w 2020 r. 139. Trudno jest uzyskać oficjalne dane na temat częstości występowania SADS w latach 2021-2022. Ale wzrosły na tyle, że w kolejnych krajach staje się to powodem do niepokoju. Przed pandemią SADS występował rzadko, a badania na jego temat były skąpe. Stanowiły około 30% nieoczekiwanych zgonów z przyczyn sercowych wśród młodych ludzi. Obecnie jednak nie jest rzadki, a liczba nagłych zgonów u młodych dorosłych na całym świecie rośnie. Australijski Instytut Serca i Cukrzycy w Melbourne Baker pracuje nad utworzeniem nowego rejestru SADS, aby „uzyskać więcej informacji” na temat tego zjawiska. Lekarze w Australii namawiają wszystkich, którzy nie ukończyli 40 roku życia, by poddali się badaniom serca. Nawet jeśli są sprawni i zdrowi.

Wzrost nagłych śmierci możemy zaobserwować na całym świecie. Śmiem przypuszczać, że za część tych zgonów mogą być odpowiedzialne „bezpieczne, skuteczne i najlepiej przebadane” preparaty przeciwko Covid-19. Dlaczego? A dlatego, że zastrzyki są dobrze znane ze swojej zdolności do wywoływania stanów zapalnych serca. Media głównego nurtu przekonują opinię publiczną, że za nagły wzrost SADS odpowiedzialne są m.in. wysoki poziom cholesterolu, palenie tytoniu, ciąża, środki antykoncepcyjne, oglądanie emocjonujących rozgrywek sportowych (miłośnicy sportu strzeżcie się), niejedzenia śniadania (naprawdę? muszę w takim razie uważać, bo zdarza mi się czasem wyjść z domu bez śniadania), nowo odkryta „wysoce reaktywna” substancja chemiczna, zasypianie z włączonym telewizorem. Dziennikarka jednej z najpopularniejszych brytyjskich gazet napisała artykuł, w którym stwierdziła, że dotykanie brudnej gleby, uszkadza naczynia krwionośne i prowadzi do chorób serca. W artykule stwierdzono, że ludzie powinni unikać dotykania gleby i nosić maski, jeśli znajdują się blisko gleby. Paranoja. Za tajemniczy wzrost nagłych zgonów obwinia się wiele czynników. Ale gdy ktoś apeluje, żeby rozpocząć badania pod kątem korelacji przyjęcia preparatu przeciwko Covid-19 z nagłymi zgonami, przykleja mu się łatkę teoretyka spiskowego. W głównym nurcie panuje zmowa milczenia. Liczy się jedyna, słuszna narracja, a miejsca na debatę brak. Tak było przez ostatnie dwa lata, tak jest i dzisiaj. Rzeczywiście – wcale to nie jest podejrzane. Media rozpoczęły kampanię dezinformacyjną, nazywając „teoretykami spiskowymi” każdego, kto uważa, że tzw. szczepionki przeciwko Covid-19 są przyczyną SADS. Wymyślają coraz bardziej absurdalne czynniki odpowiedzialne za te nagłe zgony, aby uspokoić opinię publiczną i nie pozwolić, by podejrzanymi stały się „bezpieczne preparaty”. Szkoda, że główny nurt pomija fakt, że owe preparaty są odpowiedzialne m.in. za nabyty w wyniku szczepienia niedobór odporności, co zwiększa ryzyko złapania infekcji i chorób przewlekłych, w tym chorób autoimmunologicznych. Stephanie Seneff (badaczka z MIT), wyjaśniła mechanizmy tego zjawiska w artykule „COVID Vac- cines and Neurodegenerative Disease” („Szczepionki COVID, a choroby neurodegeneracyjne”).

Na całym świecie możemy też zaobserwować nagłe odejścia kilku osób z jednego regionu, np. studentów z jednego uniwersytetu czy lekarzy z jednej prowincji. I tak — prowincja Ontario w Kanadzie, setki pracowników służby zdrowia ustawia się 14 lipca po czwarty zastrzyk. Od tego momentu zaczyna się ciąg niesamowitych zbiegów okoliczności. 16 lipca podczas joggingu umiera 50-letni doktor. Przyczyna? Nagła niewydolność serca. 17 lipca nagle umiera 49-letni laryngolog. 18 lipca w wieku prawie 40 lat umiera doktor. 21 lipca umiera nagle asystent chirurga. 24 lipca podczas triathlonu umiera 27-letnia lekarka. 29 lipca na basenie umiera 44-letni lekarz. Koincydencja? Zapewne to przypadek, że w jednej prowincji mamy do czynienia z tyloma nagłymi zgonami medyków. Może nie zjedli śniadania albo naoglądali się emocjonujących rozgrywek sportowych?

Indiana, USA, trzech studentów Uniwersytetu nagle umiera. Umiera również członek Rady Powierniczej Uniwersytetu, dwóch ratowników medycznych z okolicy oraz kilku studentów college, którzy uczęszczali na pobliskie uniwersytety. Byli w wieku: 18, 19, 20, 21, 22, 24, 34, 46 i 62 lat. Koincydencja.

Wrocław. W grudniu 2021 roku umiera nagle dwóch młodych studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Udało mi się porozmawiać z mamą jednego z nich. „Uczelnia mojego syna Dawida zachęcała na swojej stronie internetowej, by »zdać egzamin z odpowiedzialności« i się zaszczepić. Syn przyjął drugą dawkę pod koniec maja 2021 roku. Prosiłam go, by tego nie robił, ale Dawid chciał mieć kontakt z uczelnią i rówieśnikami. 4 grudnia podczas turnieju piłki nożnej Dawid nagle zasłabł i się przewrócił. Koledzy reani- mowali go do czasu przyjazdu pogotowia. Bezskutecznie… Gdy przyjechałam z mężem na miejsce, nasz syn leżał już przykryty czarnym workiem. Mogłam je- dynie paść na kolana, wycałować, przytulić i wykrzyczeć mój ból. Pomasować jego zimną rękę... Serce o mało mi nie pękło. Jestem pewna, że ten preparat zabił mi dziecko. Był zdrowym, wysportowanym człowiekiem. Chodził po górach, grał w piłkę nożną i uczęszczał na siłownię. Dwa miesiące przed śmiercią pytałam Dawida, czy będzie brał trzecią dawkę. Powiedział, że nie będzie. Musiał widzieć na różnych portalach informacje, że odchodzą młodzi ludzie. Nagle!”.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski udostępnił dane, z których wynika, że w latach 1966 – 2004 doszło do 1101 nagłych zgonów sportowców poniżej 35 roku życia. Średnio 29 zgonów rocznie. Tymczasem w okresie od marca 2021 do marca 2022 ponad 770 sportowców doznało zatrzymania akcji serca, zasłabło i/lub zmarło na boisku. Wśród sportowców FIFA liczba nagłych zgonów wzrosła w 2021 roku o 420%. Nie jest normalne, że tak wielu młodych sportowców cierpi na zatrzymanie akcji serca lub umiera podczas uprawiania sportu. Oczywiście – o zgonach sportowców czytaliśmy każdego roku. Ale to, co dzieje się od czasu wprowadzenia masowych szczepień przeciwko Covid-19 jest niepokojące. Liczba sportowców, którzy mieli poważne problemy zdrowotne po otrzymaniu zastrzyku przeciwko Covid-19 stale się zwiększa.

Australia odnotowuje w tym roku wysokie ilości nadmiarowych zgonów. Tamtejsze Biuro Statystyczne podało niepokojące dane. Rok 2022 jest rekordowy pod względem ilości nadmiarowych zgonów i przewyższa średnią ilość z ostatnich lat. Jak podało Australijskie Biuro Statystyczne, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w Australii zmarło 92 699 osób – o 13 524 osoby więcej (17,1% więcej niż średnia historyczna). Natomiast w Europie w lipcu 2022 roku mamy do czynienia ze wzrostem liczby zgonów o 53 000 w porównaniu ze średnimi miesięcznymi z lat 2016- 2019. Eurostat podejrzewa, że wzrost liczby zgonów może być spowodowany falami upałów, które dotknęły Europę. Powiązanie z tzw. szczepionkami przeciwko Covid-19? Absolutnie nie.

Dr Sarah Long z Drexel University zasugerowała w wywiadzie dla Popular Science, że zapalenie mięśnia sercowego po wstrzyknięciu jest tak nieszkodliwe, że lekarze „nie powinni nazywać tego zapaleniem mięśnia sercowego”. Rzeczywiście – nic znaczącego. 15 czerwca 2022 roku dr Pierre Kory, prezes i współzałożyciel Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) – amerykańskiego stowarzyszenia lekarzy i dziennikarzy, którzy opowiadali się za leczeniem Covid-19 tanimi lekami w postaci hydroksychlorochiny, iwermektyny, napisał w artykule dla Substack, że masowe szczepienia przeciwko Covid-19 stopniowo doprowadzają do katastrofy humanitarnej. „Nie-dawno opublikowałem głęboko przytaczaną kompilację dowodów szczegółowo opisującą historyczną katastrofę humanitarną, która powoli rozwijała się w najbardziej rozwiniętych gospodarkach zdrowotnych na całym świecie. Spowodowane było przez globalną kampanię masowych szczepień, prowadzoną przez mistrzów farmaceutycznych BMGF/ WHO/CDC, która nielogicznie (ale z zyskiem) skierowała się na szybko mutującego koronawirusa. Zrobili to z najbardziej toksycznym białkiem, stosowanym terapeutycznie w historii medycyny. W fiolkach zmieszanych z nanocząsteczkami lipidów glikolem polietylenowym i kto wie, co jeszcze (…). Niepokojący sygnał płynie z oryginalnych danych z badań klinicznych, danych VA-ERS, danych z ubezpieczeń na życie, danych dotyczących niepełnosprawności, raportów o zatrzymaniu akcji serca u zawodowych sportowców, wzrostu liczby wezwań pogotowia ratunkowego do zatrzymania akcji serca u młodych ludzi w wieku przed zawałem serca, oraz masowego wzrostu zachorowań i manipulacji danymi w bazach danych Departamentu Obrony(…). Mydlący jest ton rzekomo dobrych intencji tych artykułów, informujący ludzi, że jeśli jesteś spokrewniony z kimś młodym, kto zmarł nagle, powinieneś pójść do kardiologa, aby upewnić się, że nie masz nieprawidłowego EKG. Gdy okaże się, że jest w normie, z pewnością powiedzą Ci, żebyś się zaszczepił, co jest absurdem na szczycie góry absurdów spowodowanych przez nasz biomedyczno-medialny kompleks przemysłowy w ciągu ostatnich ponad dwóch lat”.

Szukałem raportów rządowych dotyczących nagłych zgonów z podziałem na osoby zaszczepione i niezaszczepione. Takie rejestry nie są prowadzone ani w Polsce, ani za granicą. Uważam, że rządy powinny zainteresować się tym niepokojącym zjawiskiem i rozpocząć śledztwo w tej sprawie, ponieważ zaczynamy mieć do czynienia z epidemią nagłych zgonów. Trzeba zacząć zadawać pytania. To, co się dzieje, staje się nową normą. Dociekajmy prawdy i zacznijmy łączyć kropki.

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Konferencje
miniaturka
2023-02-24

Konferencja Czego Ci lekarz nie powie 25.11.2023

Bilety do nabycia na stronie:

czegocilekarzniepowiekonferencja.pl

telefon:...

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Statyny – lekarze o tym nie mówią

Poniżej podam kilka przykładów powikłań po stosowaniu leków z grupy statyn. Preparaty te są reklamowane jako środek na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Powstrzymać raka

Każdy z nas zna przynajmniej jedną lub więcej osób cierpiącą na nowotwór. Dlaczego tak gwałtownie ta choroba rozprzestrzeniła się w obecnych czasach? Możemy podać prostą...

Harmonia 2019 marzec-kwiecień
miniaturka
2019-03-01

DMSO

DMSO (dimetylosulfotlenek) jest naturalnym i wszechstronnym środkiem terapeutycznym, który nie powoduje skutków ubocznych oraz często jest stosowany w medycynie naturalnej. Jest...

Choroby cywilizacyjne
miniaturka
2020-03-01

Autyzm – czyli jak nas podstępnie uszkadzają i okradają

Autyzm to przewlekły stan zapalny mózgu. Nie dotyczy tylko dzieci, ponieważ osoby autystyczne wyrastają i stają się dorosłymi. Autyzm w pewnych przypadkach jest ukrytą dolegliwością,...

Dziennikarz, podróznik. Miłosnik polskiej i  włoskiej kuchni. Prowadzi dziennikarski pro l na Instagramie i Facebooku „Pan Dociekliwy”.
Harmonia 2022 listopad-grudzień (wydanie cyfrowe)Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.