2020-09-01

Język miłości

Miłość to uczucie, którego potrzebowaliśmy, potrzebujemy i będziemy potrzebować. Ona nas buduje, wzmacnia, trzyma i podnosi. Miłość ma ogromne znaczenie. Może być dana tylko z własnej woli, nie da się jej wymusić.

Seksuologia
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Czym jest miłość?

Miłość to uczucie i tak zapewne większość z nas odpowie. A ja może Cię zaskoczę, a może nie – jeśli powiem, że to także substancja, z której jesteśmy zbudowani. To pewna jakość, na którą wpływ mają inni. Dla dzieci są to rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Dla rodziców dzieci, partnerzy i ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, przyjaciele itp. Czym jeszcze jest miłość? To podstawowa potrzeba każdego człowieka. Stanowi punkt centralny wszystkich potrzeb. Każdy potrzebuje być kochanym i kochać drugiego. Aby człowiek był stabilny emocjonalnie, tak podstawowa potrzeba powinna zostać zaspokojona we wczesnym dzieciństwie. Jeśli nie zostanie spełniona, mogą pojawić się problemy emocjonalne i społeczne. Z potrzebą miłości związana jest przynależność, czułość, poczucie bycia chcianym. Jeśli w naszej relacji nie czujemy się kochani, to zaczynamy postrzegać drugą osobę jako zagrożenie dla naszego szczęścia. Taka relacja może przestać być oazą szczęśliwości, schronieniem czy miejscem spokoju, a nawet może przerodzić się w pole bitwy, co często ma miejsce w relacjach. Oczywiście mamy wiele rodzajów miłości – rodzicielską, siostrzaną, braterską, romantyczną (do partnerki/partnera), przyjacielską, kulinarną (kochasz gotować lub jeść), miłość do pasji (kochasz tańczyć lub grać w piłkę), kochamy też obiekty nieożywione (przedmioty). Ja będę chciała skupić się na tej do partnerki/partnera.

Zbiornik na miłość

To takie miejsce w człowieku, w którym „mieszka miłość”. Każdy takie miejsce w sobie ma, zarówno dorośli, jak i dzieci. Taki zbiornik powinien być pełen, aby można było z niego czerpać. Powinien być też regularnie napełniany. Napełnić możemy go częściowo sami, ale głównie napełnienie go zależy od naszych najbliższych, ukochanych osób. To właśnie oni napełniają ten zbiornik i niestety również oni mają wpływ na to, że ten zbiornik nagle się wylewa, jest pusty wiele lat, zarasta mchem czy staje się przerdzewiały. Dzieje się tak głównie z niewiedzy, a nie dlatego, że ktoś specjalnie chce nas zranić.

Skąd wiadomo, że zbiornik miłości jest pusty? Gdy nasz zbiornik jest niewystarczający, czujemy pewien brak w naszym wnętrzu. Gdy zbiorniki naszych ukochanych osób są puste, widać to po ich zachowaniu. Możemy się też umówić z partnerką/partnerem, że będziemy się po prostu wymieniać informacją, na ile nasz zbiornik miłości jest pełen np. w skali 0-10 i go napełniać, pytając, czego ukochana osoba potrzebuje w tym momencie najbardziej. Co sprawia, że zbiornik miłości staje się pusty? Główną przyczyną są często niewłaściwe, raniące zachowania innych, ostre słowa, krytyka, osądzanie, wrogie nastawienie, brak empatii i czułości. Gary Chapman zbiornik miłości porównuje do zbiornika oleju w aucie. Podróż autem bez oleju spowoduje trwałe uszkodzenia auta, podobnie jest z relacją. Na pustym zbiorniku na miłość utrzymanie relacji będzie bardzo kosztownym przedsięwzięciem.

Jak sprawić, aby zbiornik na miłość był napełniony? Poznać swój i partnerki/ partnera język miłości, dzięki czemu możemy regularnie napełniać nasze zbiorniki na miłość. A jak poznać ten język, jest opisane poniżej.

Język miłości

Język miłości jest praktycznym sposobem porozumiewania się i wzajemnego zrozumienia. Poznanie języka miłości drugiej strony prowadzi do harmonii w związku i długotrwałej relacji. Ludzie mówią różnymi językami miłości i rzadko partnerzy posługują się tym samym językiem. Zazwyczaj każdy używa swojego „ojczystego języka miłości” i gubi się w tym, co druga strona komunikuje. To jest częstym źródłem problemów w relacjach. To tak samo, jak różni ludzie, różnych narodowości posługują się innymi językami, aby się skomunikować, tak samo każdy z nas może posługiwać się innym językiem miłości, będąc w relacji. Jeśli chcesz się porozumieć z człowiekiem innej narodowości, musisz znać jego język ojczysty, tak samo jest z językiem miłości. W przeciwnym razie może dojść do nieporozumienia czy zranienia. Języki miłości partnerów mogą się różnić od siebie. Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz się starać wyrazić swoje uczucie względem partnerki/partnera, może się to nie udać, jeżeli nie będziesz wyrażać tego językiem zrozumiałym dla drugiej strony.

Po co w ogóle poznawać język miłości ukochanej/ukochanego? Co to daje? Wzmacnia to relację, poprawia ją, a nawet może ją ocalić. Ulepsza się, a nawet może się poprawić komunikacja między ukochanymi. Osoby w związku stają się otwarte na siebie, budzi się empatia, umacnia się miłość i co najważniejsze, napełniają się zbiorniki miłości u obojga! Każdy z nas komunikuje się własnym językiem miłości, tzw. ojczystym językiem miłości. Dodatkowo możemy posługiwać się innymi językami. To tak samo, jak np. naszym językiem ojczystym jest polski, ale posługujemy się również angielskim, niemieckim czy hiszpańskim. Gary Chapman wyróżnia 5 języków miłości, które opisuje w swojej książce o tym samym tytule. Podstawowym błędem, który robimy, co prowadzi do niezrozumienia, poczucia, że jest się niekochanym i niedocenionym, to komunikowanie drugiej stronie naszym własnym językiem miłości, a nie językiem tej drugiej strony. To jest tak, jakbyśmy pojechali do obcego kraju i mówili tam po polsku, dziwiąc się, że nas nie rozumieją. Tak samo jest z językiem miłości. Jak chcesz jej/ jemu powiedzieć, że kochasz, wyraź to w „ojczystym języku miłości” ukochanej/ ukochanego.

Jeśli chcemy wyrazić drugiej stronie nasze uczucie, należy to zrobić w jej/ jego języku miłości, aby zostało to zrozumiałe. Jak już wspomniałam, Gary Chapman wyróżnia 5 języków miłości, do których zalicza:

  1. Wyrażenia afirmatywne.
  2. Dobry czas.
  3. Przyjmowanie podarunków.
  4. Drobne przysługi.
  5. Dotyk.

Wyrażenia afirmatywne

Zaliczamy tutaj wszystkie pozytywne słowa kierowane do ukochanej osoby, słowa docenienia i komplementy, które mają bardzo dużą moc. Nie chodzi tu o pochlebstwa, które wykorzystujemy, aby osiągnąć zamierzone cele. Intencją jest tutaj robienie czegoś dla dobra osoby, którą kochamy. Chodzi o docenienie w osobie, tego, co w niej lubisz i rezygnacja z narzekania na to, czego w niej nie lubisz. Komplementy są dużym motywatorem, dużo większym niż nagana. Często brakuje nam odwagi i śmiałości przed pewnymi działaniami, które chcielibyśmy podjąć. W każdym z nas drzemie potencjał, który czeka na odblokowanie. Tym odblokowaniem mogą być właśnie ośmielające słowa, które Gary Chapman zalicza do wyrażeń afirmatywnych. Nasze słowa mogą dodać odwagi drugiej stronie. Do wyrażeń afirmatywnych zaliczamy również uprzejmość w relacji, która jest bardzo ważna i można ją wyrazić za pomocą słów. W uprzejmości ważny jest sposób wyrażania, ton, którego używamy. Ten sposób może nas zbliżać do siebie lub oddalać. Kochające się osoby stosują wobec siebie prośby, a nie żądania. To buduje bliskość i wzajemne zaufanie. W żądaniu jest dominacja, a relacja powinna polegać na równości, a nie na tym, że jedno góruje nad drugim. W prośbie natomiast mamy możliwość wyboru. Możemy się przyczynić do prośby lub odmówić i na tym polega prawdziwa miłość. Żądania też mogą zostać spełnione, ale motywacją będzie tutaj raczej strach niż czułość.

Dobry czas

Dobrze spędzony czas we dwoje to siedzenie i patrzenie sobie w oczy, to skupienie na ukochanej osobie, uważne słuchanie i empatia. To wspólne spacery, rozmowy, dzielenie się tym, co ważne, wyjścia na kolacje we dwoje, umawianie się na randki. Aby dobrze spędzić czas z ukochaną osobą, nie wystarczy usiąść obok siebie i czytać książkę lub oglądać telewizję. Nawet nie wystarczy żyć blisko siebie w tym samym domu. To też nie znaczy, że mamy ciągle patrzeć sobie w oczy. Chodzi o wspólne spędzanie czasu, zaangażowanie i poświęcenie uwagi drugiej osobie. Bardzo ważna jest tutaj rozmowa, ale nie taka, gdzie wymieniamy się informacjami np. na temat tego, co należy kupić lub zrobić na obiad. Chodzi o życzliwy dialog, gdzie następuje wymiana uczuć, pragnień czy myśli, gdzie panuje sprzyjająca atmosfera i nie ma zakłócających okoliczności. Nie chodzi o dawanie rad, tylko o życzliwe wysłuchanie, zrozumienie myśli, uczuć i pragnień osoby oraz współczucie.

Przyjmowanie podarunków

Podarunek to coś, co można wziąć do ręki. Jest symbolem tego, że ktoś myśli o Tobie i nie jest ważne, ile kosztował. Podarunki mogą mieć różne rozmiary, kształty i formy. Można coś kupić, znaleźć lub zrobić samemu. Podarunki w postaci rzeczy materialnych Gary Chapman nazywa „wizualnymi symbolami miłości”. Podarunek może być w postaci dobrze spędzonego czasu. Może to też być fizyczna obecność przy osobie ukochanej, która akurat potrzebuje Twojego wsparcia. Wtedy Twoja fizyczna obecność staje się symbolem Twojej miłości.

Drobne przysługi

To są te czynności, które wykonujemy, aby sprawić komuś przyjemność, aby ją/jego wyręczyć, w ten sposób wyrażając swoją miłość. Taką drobną przysługą może być przygotowanie posiłku, pozmywanie naczyń, posprzątanie, płacenie rachunków, podlewanie kwiatów, koszenie trawnika, ścielenie łóżka, troszczenie się o samochód, przewijanie dziecka itp. Możemy poprosić naszą partnerkę/naszego partnera o przysługę. Nie możemy natomiast żądać, aby coś zrobił(a). Gary Chapman pisze, że „prośby pozwalają ukierunkować miłość, żądania ją zatrzymują”. Często też krytykujemy, jeżeli partner(ka) nie zrobił(a) czegoś w określony sposób. Takie słowa krytyki powodują rysy i pęknięcia w naszej relacji. Krytyka jest mało skutecznym sposobem wołania o miłość. Gary Chapman nadmienia, że krytykując, możemy uzyskać jedynie potulność partnerki/partnera. Ukochana osoba zapewne zrobi to, czego sobie życzysz, jednak nie będzie to sposób okazania miłości.

Mówiąc o drobnych przysługach, należy przyjrzeć się również naszym stereotypom dotyczących roli kobiety i mężczyzny w związku, małżeństwa, podziału ról i obowiązków domowych. Modele mogą się utrzymywać z przeszłości, na wzór rodziców/ opiekunów czy ze względu na czynniki kulturowe oraz rosnącą liczbę samotnych rodziców. Jest wielce prawdopodobne, że osoby będące w relacji postrzegają te role odmiennie i należy się temu przyjrzeć, aby móc skuteczniej wyrażać miłość. Może zdarzyć się tak, że jedna osoba w relacji jest przez tą drugą wykorzystywana lub manipulowana. Należy wiedzieć, że takie zachowania nie są aktem miłości, a aktem zdrady.

Dotyk

To potężny środek do przekazywania miłości. Zaliczamy tutaj przytulanie, trzymanie się za ręce, całowanie, masowanie całego ciała lub wybranego fragmentu (np. stopy), akt płciowy. Dotyk może być pełen miłości lub wrogości, dlatego może się przyczynić do zażyłości w związku lub jego rozpadu. Dotyk może być przelotny, krótki lub bardzo długi. Intensywność należy zawsze dostosować do odbiorcy, w przeciwnym razie będzie to komunikowanie czegoś odwrotnego do miłości. Osoba może wtedy odczytać to jako przejaw braku wrażliwości na jej potrzeby lub ignorancję potrzeb. Dotyk w czasie kryzysu pomaga przetrwać. W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje kryzysowe, wtedy oparcie i przytulenie drugiej osoby, gdy płacze, może być zbawienne, zwłaszcza dla tych, których językiem ojczystym miłości jest właśnie dotyk.

Jeśli jesteś ciekawa(y), jaki jest Twój język miłości i Twojej partnerki/ Twojego partnera, możesz rozwiązać poniższy test: https://mk-pl.github.io/5-jezykow- milosci/

Zachęcam również do przeczytania książki „5 języków miłości”, aby dowiedzieć się więcej na temat języków miłości.

Artykuł został napisany na podstawie książki „5 języków miłości”, której autorem jest Gary Chapman.

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Konferencje
miniaturka
2023-02-24

Konferencja Czego Ci lekarz nie powie 25.11.2023

Bilety do nabycia na stronie:

czegocilekarzniepowiekonferencja.pl

telefon:...

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia 2019 styczeń-luty
miniaturka
2019-11-01

Mammografia, czyli jak ogłupia się kobiety

W Polsce, jeżeli nie można opracowywać skutecznych metod leczenia i pomagać chorym, a chce się zarabiać pieniądze, to tworzy się procedury dotyczące badań przesiewowych.


Harmonia 2019 lipiec-sierpień
miniaturka
2019-07-01

Menopauza - jak nie oszaleć i pozostać kobietą?

Zastanawiasz się, co to jest menopauza? To właśnie ten okres w życiu pań, kiedy bywa gorąco i nerwowo. Jednocześnie jednak kobiecość nabiera nowego znaczenia (i kształtów)...

Choroby cywilizacyjne
miniaturka
2020-11-01

Rak jajnika, czy można zrobić coś więcej? Część 1

Na początku chciałbym zaznaczyć, że do napisania tego artykułu namówił mnie mój przyjaciel, a ponieważ nie jestem lekarzem, nie może on stanowić porady medycznej i należy...

Choroby cywilizacyjne
miniaturka
2016-03-01

Mutacje genów a rak piersi

Sto tysięcy Polek to nosicielki mutacji genów BRCA1, BRCA2, które powodują raka piersi i jajnika. U połowy z nich nie było tych nowotworów w rodzinie, więc nie przysługuje...

Terapeuta EFT, Seksuolog, Specjalista Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Pracuję z ludzkimi emocjami, umysłem, dolegliwościami ciała oraz seksualnością. Pomagam usuwać stres, napięcia, negatywne myśli, przekonania i lęki. Pracuję z osobami, które są zestresowane, wyczerpane psychicznie i fizycznie. Cierpią na depresję, zaburzenia trawienia i łaknienia. Mają problemy natury seksualnej, nie mogą sobie poradzić z rozstaniem czy zdradą oraz nie wierzą w siebie. www.monika-andrzejewska.pl
Harmonia 2020 wrzesień-październik (wydanie cyfrowe)Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.