2021-11-01

Na ruchomych piaskach PCR stoją pałace kowidianistów

Rabunek życia, zdrowia, wolności i majątku nieogarnionej rzeszy ludzi przyspiesza. Z dawna przepowiedziane i wprost oznajmione cele strategiczne ultraoligarchia jaśnie oświeconych iluminatów przekuwa w czyn, za pomocą globalnych działań psycho- operacyjnych (PSY-OPs), a także taktyk jednolitych w skali całego świata.

Harmonia 2021 listopad-grudzień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Punktem wyjścia depopulacji gatunku Homo sapiens – Człowiek rozumny, czytający te słowa i augumentacji H. sapiens z następową ekstynkcją naszego gatunku po podmianie nas na produkty inżynierii genetycznej w procesie transhumanizmu – jest szwindel z RT-qPCR. Źródło słów polskiego słowa „szwindel” to – oczywiście – niemiecki „der Schwindel”, a czasownik „schwindeln” tłumaczy się na (a) „robić się słabo”, „dostawać zawrotu głowy”, a także (b) „bujać”, „oszukiwać”, „oszukać”. Szwarccharakter szwindla z RT-qPCR nazywa się Christian Drosten i jest, a jakże Niemcem. W tym kontekście należy rozszyfrować angielski skrót RT-qPCR, pod którym kryje się quantitative reverse transcription polymerase chain reaction, czyli ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją. Skoro wszystko jest już klarowne, pozostaje odpowiedź na pytanie: co szwindel z RT-qPCR ma wspólnego z rabunkiem naszego życia, zdrowia, wolności i majątku?

Suspens istotą dramaturgii, toteż zacznijmy od sensacyjnego doniesienia agencji Reuters z 3 maja 2020 r. z Tanzanii, gdzie prezydent tego państwa John Magfuli poinformował, że polecił swoim agentom sprawdzić jakości zestawów do badań na COVID-19. Kilku próbkom losowo pobranym z papai, kozy i owcy przypisano ludzkie imiona i wiek i wysłano do laboratorium na przetestowanie pod kątem koronawirusa, a technicy laboratoryjni oczywiście nie znali ich pochodzenia. Próbki z papai i kozy dały pozytywny wynik na obecność COVID-19, co według opinii prezydenta mogło znaczyć, że niektórzy ludzie mieli wynik testu pozytywny, podczas gdy w rzeczywistości nie byli zakażeni koronawirusem. W marcu roku 2021 nagła śmierć zakończyła bohaterskie zmagania prezydenta Johna Magfuli, który wraz z kilkoma innymi głowami państw nie zasłaniał się własnym narodem dla uratowania swojego życia. Przy życiu natomiast nadal pozostaje Michael Schnedlitz, poseł Wolnościowej Partii Austrii, który w połowie grudnia ubiegłego roku na oczach parlamentarzystów zebranych na sali plenarnej wykonał badanie coca-coli i uzyskał wynik pozytywny na COVID- 19. Rujnujący dla propagandy kowidiańskiej efekt podobnych doniesień o wykryciu koronawirusa w lodach, kiwi itd., był wprawdzie odpierany zarzutami o błędną metodologię testowania, ale do dzisiaj nakręcacze (ang. spin doctors) „pandemii Covid- 19” i naganiacze (ang. shills) do „wyszczepiania” nie odnieśli się do zasadniczej sprawy, jaką jest wiarygodność diagnostyczna testu RT-qPCR, a tym bardziej tzw. testu antygenowego, dla którego ów RT-qPCR jest testem referencyjnym.

Najbardziej kompromitujący proceder dotyczy testowania osób bez objawów choroby przeziębieniowej i takiej praktyki badań, która wręcz gwarantuje uzyskanie wyniku fałszywie dodatniego u osoby przy tym pozbawionej szansy na diagnostykę różnicową, wykluczającą inne przyczyny objawów, urzędowo przypisywanych COVID- 19, takich jak np. grypa i choroby grypopodobne. Warto tu wspomnieć spór kompromitującego doktora nauk ekonomicznych Adama Niedzielskiego na samym początku jego kariery na stanowisku (o zgrozo!) ministra zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego o objawy uzasadniające podejrzenie COVID-19. Wynik potwierdzający podejrzenie choroby koronawirusowej zastosowanego i tak niezgodnie z przeznaczeniem badania RT-qPCR o wyższej niż 25 liczbie cykli denaturacji jest wątpliwie dodatni, a przy zbliżeniu do liczby 40 – niewątpliwie fałszywie dodatni. Tak wykryte „zakażenia” nawet u osób „chorych bezobjawowo” propaganda zwie przypadkami, a nawet zachorowaniami.

W następstwie tej manipulacji uzurpatorzy władzy absolutnej zarządzają paraliż życia społecznego, w tym gospodarczego, na obszarze całego kraju lub poszczególnych regionach o arbitralnie przyjętym progu „wykrywalności zakażeń”, zatrzymują „zakażonych” i osoby z kontaktu z nimi w areszcie domowym, odmawiają ofi arom zbrodniczej praktyki dostępu do świadczeń zdrowotnych włącznie z ratującymi życie, prawem kaduka żądają ograniczania maseczkami fi zjologicznej wymiany gazowej poprzez blokowanie tlenu z powietrza i zmuszanie ludzi do wdychania własnych spalin, terroryzują segregacją pseudosanitarną, halucynują na temat coraz to bardziej zjadliwych nowych wariantów mutującego wirusa, co ma być uzasadnieniem przymusu wstrzykiwania ludziom preparatów terapii genowej o niewyobrażalnym wcześniej w medycynie stosunku dowiedzionej szkodliwości w postaci zgonów i ciężkich rozstrojów zdrowia do niespełnionych korzyści, które w ramach lobbingu zapowiadały koncerny z wyższych pięter feudalizmu korporacyjnego. W Polsce Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP- PZH), pełniąc funkcję krajowego laboratorium centralnego, prowadzi weryfi kację wyników badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania materiału genetycznego wirusa SARSCoV- 2 metodą real time RT-PCR. Weryfi kacja wyników badań laboratoryjnych dotyczy laboratoriów w kraju prowadzących diagnostykę w kierunku COVID-19. Do dyrektora tej instytucji w czerwcu bieżącego roku, Pozaparlamentarna Społeczna Grupa ds. COVID-19 zwróciła się w ramach dostępu do informacji publicznej o odpowiedź na pytanie: „na podstawie jakiej liczby cykli denaturacji określona została pozytywna wartość testu PCR+?” oraz o „przekazanie kopii protokołów z przeprowadzonych kontroli NIZP-PZH w ramach nadzoru nad laboratoriami wykonującymi testy PCR, w tym badań międzylaboratoryjnych”. Pismo otrzymane w odpowiedzi jest dostępne na stronie ht t ps://g rupac19.p l /wp- content / u p l o a d s /2021 /0 6 /D- 051- 52 _ 21- G r u p a C 1 9 - o d p o w i e d z . p d f . Odpowiedź na kolejne pismo wymaga przytoczenia w tym miejscu w całości: Warszawa, dnia 15 lipca 2021 r. Znak sprawy: D-051-60/2021 Panowie prof. Mirosław Piotrowski dr Zbigniew Hałat adw. Marek Czarnecki Leszek Szymański

Szanowni Panowie, W odpowiedzi na złożony przez Panów wniosek o dostęp do informacji publicznej o treści jak poniżej:

 1. Proszę podać listę producentów, których testy RT-qPCR wykorzystywane są w Polsce.
 2. Kto dokonał walidacji testów RT-qPCR wykorzystywanych w Polsce?
 3. Skąd pochodził materiał badawczy wykorzystany w trakcie walidacji? Jaki materiał jest wykorzystywany w próbach kontrolnych?
 4. Proszę podać liczbę prób wykorzystanych w walidacji.
 5. Jaki jest udział wyników fałszywie pozytywnych dla każdego z walidowanych testów, określony na podstawie sekwencjonowania wyników pozytywnych? Proszę podać liczbę prób poddanych sekwencjonowaniu oraz proszę podać metodę sekwencjonowania.
 6. Proszę podać nazwy wszystkich zestawów wykorzystanych do izolacji materiału genetycznego.
 7. Proszę podać ilość RNA wykorzystanego w reakcjach RT-qPCR w nanogramach.
 8. Proszę podać wyniki pomiarów spektrofotometrycznych dla materiału genetycznego izolowanego od pacjentów.
 9. Proszę podać ilość namnożonego materiału genetycznego po 28 cyklach, która odpowiada objawom chorobowym.
 10. Proszę podać udział prób pochodzących od osób bezobjawowych, dla których udało się wyhodować wirusa w kulturze lub uzyskać pełną sekwencję analizowanego fragmentu.
 11. Proszę podać przeciętną ilość namnożonego materiału genetycznego u osób bezobjawowych.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, dalej „NIZP PZH - PIB” uprzejmie informuje, co następuje:

 • Ad 1-5 NIZP-PZH-PIB nie posiada takich danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami walidację wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro przeprowadza producent, przekazując wyniki do celów uzyskania zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu.
 • Ad 6 Instytut nie ma wiedzy o zestawach stosowanych do izolacji materiału genetycznego w Polsce i nie ma uprawnień, by ją pozyskać. Informacje w tym zakresie może posiadać Urząd Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Ad 7-8 Instytut nie zbiera takich danych, nie są one wymagane do prowadzenia diagnostyki RT-PCR w kierunku COVID-19.
 • Ad 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie i wyjaśnienie pytania, dot. podania ilość namnożonego materiału genetycznego po 28 cyklach, która odpowiada objawom chorobowym, z uwagi na jego niejasność niepozwalającą na udzielenie żądanej informacji publicznej w tym zakresie.
 • Ad 10-11 Instytut nie posiada takich danych i obecnie nie prowadzi badań naukowych w tym zakresie.

Z poważaniem,
Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Wypada powiedzieć: do zobaczenia w sądzie.

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Konferencje
miniaturka
2023-02-24

Konferencja Czego Ci lekarz nie powie 25.11.2023

Bilety do nabycia na stronie:

czegocilekarzniepowiekonferencja.pl

telefon:...

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia TV
miniaturka
2022-10-22

Wykład pt. "Leczenie autyzmu"

Wykład dra Huberta Czerniaka pt. "Leczenie autyzmu" przedstawiony na konferencji pt. "Czego Ci lekarz nie powie" w dniu 22.10.2022


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Statyny – lekarze o tym nie mówią

Poniżej podam kilka przykładów powikłań po stosowaniu leków z grupy statyn. Preparaty te są reklamowane jako środek na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.


Harmonia 2018 listopad-grudzień
miniaturka
2018-11-01

Powstrzymać raka

Każdy z nas zna przynajmniej jedną lub więcej osób cierpiącą na nowotwór. Dlaczego tak gwałtownie ta choroba rozprzestrzeniła się w obecnych czasach? Możemy podać prostą...

Harmonia 2019 marzec-kwiecień
miniaturka
2019-03-01

DMSO

DMSO (dimetylosulfotlenek) jest naturalnym i wszechstronnym środkiem terapeutycznym, który nie powoduje skutków ubocznych oraz często jest stosowany w medycynie naturalnej. Jest...

Ś. P. lekarz specjalista epidemiolog, zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych i główny inspektor sanitarny w pierwszych trzech rządach powojennej Polski wolnych od komunistycznych dygnitarzy.
Harmonia 2021 listopad-grudzień (wydanie cyfrowe)Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.