2022-03-01

Pakiet startowy polskiego noworodka

W Polsce nowo narodzone dzieci otrzymują tzw. pakiet startowy, często, zanim jeszcze dostaną to, co dla nich najlepsze, czyli pierś własnej matki… Rodzice, chcąc jak najlepiej dla swojego potomka, zazwyczaj podpisują zgody na wszelkie procedury okołoporodowe, ale czy jest to świadoma, poinformowana zgoda, jaka powinna być wg Prawa?

Harmonia 2022 marzec-kwiecień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

NA PAKIET STARTOWY SKŁADAJĄ SIĘ:

1. Zabieg Credego, czyli zakrapianie oczu azotanem srebra przeciwko rzeżączkowemu zapaleniu spojówek. Procedura ta została wprowadzona w 1880 roku, kiedy nie przeprowadzano badań podczas ciąży i istniał ogromny problem z utrzymywaniem podstawowych zasad higieny. Przeprowadzając tę procedurę medyczną, zakłada się, że także w dzisiejszych czasach każda kobieta ma rzeżączkę. Przypomnijmy, że podczas ciąży u wszystkich pacjentek będących pod opieką ginekologiczną, przeprowadza się badanie wykluczające tę chorobę. W Stanach Zjednoczonych zrezygnowano z azotanu srebra na rzecz kropli z antybiotykiem, które są mniej inwazyjne dla oczu. Wielka Brytania, Szwecja i Dania całkowicie zrezygnowały z tego zabiegu. Jakie to niesie za sobą ryzyko? Kojarzysz, kiedy Twoje dziecko miało po urodzeniu ciągle sklejone lub załzawione oczy, lub niedrożne kanaliki łzowe? Przy wielokrotnej aplikacji produktu może wystąpić uszkodzenie rogówki prowadzące do ślepoty (informuje producent w chpl preparatu), czyli wystarczy pomyłka i przedawkowanie, gdy zmieniają się dyżury w szpitalu i na „wszelki wypadek” procedura ta jest powtarzana. Azotan srebra może wywołać chemiczne zapalenie spojówek. Jest to podrażnienie powodujące zaczerwienienie oczu i ustępujące samoistnie po ok. 1 dobie. Azotan srebra nie chroni przed chlamydią – obecnie najczęstszą przyczyną zapaleń oczu noworodków. Charakterystykę produktu leczniczego kropli do zabiegu Credego – MOVA NITRAT PIPETTE znajdziemy na: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov. pl/api/rpl/medicinal-products/9639/ characteristic

2. Szczepienie przeciwko WZW B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B). Jesteśmy jednym z kilku krajów bloku Europy Wschodniej, w których funkcjonuje takie rozwiązanie, zdecydowana większość krajów UE nie szczepi masowo noworodków w pierwszej dobie. Przeciwciała anty Hbs matka przekazuje swojemu dziecku. Skuteczność szczepionki jest niewielka, a osoby szczepione w dzieciństwie nie mają odporności w wieku, w którym ryzyko zakażenia (np. poprzez kontakty seksualne) jest bardzo realne. Udowodniono, że większość dzieci zaszczepionych przy urodzeniu, przed ukończeniem 5 lat całkowicie utraciła już przeciwciała przeciwko wirusowi WZW B. 1 dawka zawiera wg producenta:

  • 0,5 mg aluminium – neurotoksyna,
  • TIOMERSAL – organiczny związek rtęci, neurotoksyna.

Jakie są przeciwwskazania, których nikt nawet nie zamierza wykluczać? Stosowanie szczepionki przeciwko WZW typu B jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podanie szczepionki Euvax B należy odroczyć u pacjentów z ostrymi chorobami przebiegającymi z gorączką.

U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym każda stymulacja układu immunologicznego może spowodować zaostrzenie choroby. Z powodu długiego okresu inkubacji wirusa zapalenia wątroby typu B występuje możliwość nierozpoznania infekcji i podania szczepionki już w okresie wylęgania choroby. W takim przypadku szczepionka może nie zapobiec zachorowaniu. Szczepionka nie zapobiega zakażeniom wywołanym przez inne typy wirusów, takie jak: wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), typu C (HCV), typu E (HEV) i innymi drobnoustrojami powodującymi choroby wątroby. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, zawsze powinno być dostępne odpowiednie leczenie na wypadek rzadko występujących reakcji anafi laktycznych po podaniu szczepionki. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek podstawowego cyklu szczepienia bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodniu ciąży), szczególnie dotyczy to niemowląt, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Szczepionki nie wolno podawać dożylnie. Tiomersal (organiczny związek rtęci) jest stosowany w procesie wytwarzania tego produktu leczniczego i jego pozostałości są obecne w produkcie końcowym, w związku z tym mogą wystąpić reakcje uczuleniowe.

O jakich powikłaniach mogących nastąpić po podaniu tej szczepionki, informuje nas producent? Lekarz ani tym bardziej krzycząca od progu pielęgniarka oczywiście tego nie czyni… Żółtaczka noworodków, bezdech, zakażenia i zarażenia pasożytnicze, drożdżyca, zapalenie śluzówki nosa, zaburzenia metabolizmu i odżywiania, zaburzenia psychiczne, bezsenność, nerwowość, drażliwość, zaburzenia układu nerwowego, ból i zawroty głowy, zapalenie nerwu wzrokowego, porażenie nerwu twarzowego, zespół Guillain-Barre, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, zaburzenia naczyniowe, krwiak, zaburzenia żołądka i jelit, ból brzucha, biegunka, wymioty, nudności, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, wysypka rumieniowata, rumień, łupież różowaty, wysypka, wysypka grudkowo- plamista, zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej, ból mięśni, zapalenie stawów, zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, gorączka, stwardnienie, obrzęk, tkliwość, stan zapalny, płacz bez uchwytnej przyczyny, zaburzenia krwi i układu chłonnego, powiększenie węzłów chłonnych, małopłytkowość, zaburzenia układu immunologicznego, reakcje anafi laktyczne, zaburzenia metabolizmu i odżywiania, zmniejszenie apetytu, niepokój. Charakterystyka produktu leczniczego znajduje się na: https://rejestrymedyczne.ezdrowie. gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9819/ characteristic

3. Szczepionka przeciwko gruźlicy, BCG. Jest stosowana w coraz mniejszej ilości krajów, po urodzeniu szczepi się nią tylko polskie i bułgarskie noworodki. W Niemczech szczepionka BCG została wycofana ponad 20 lat temu z rekomendacji Instytutu Kocha (który to odkrył prątka gruźlicy), ze względu na jej niską skuteczność i zbyt wielkie ryzyko powikłań, które za sobą niesie (w naszym kraju nadal). Szczepionka BCG należy do najbardziej reaktogennych szczepionek. Dlatego nie należy stosować jej w ciężkich zaburzeniach odporności, gdyż może powodować ostry, kończący się zgonem BCG-itis, będący wynikiem niekontrolowanego, wielonarządowego zakażenia atenuowanym prątkiem bydlęcym. Proces ten może przebiegać przewlekle w postaci uogólnionego rozrostu ziarniny. Objawy mogą wystąpić nawet kilka lat po szczepieniu. U osób z ciężkimi zaburzeniami odporności, w tym u chorych z AIDS, szczepienie jest przeciwwskazane. Jak oświadczył dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Kazimierz Roszkowski-Śliż na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia: „I jeszcze kwestia szczepień, które oczywiście nie mają żadnego znaczenia ochronnego dla zapadalności. Wiadomo jest tylko, że… średni spadek zapadalności na gruźlicę w Polsce jest dokładnie taki sam jak we Francji, chociaż we Francji nie szczepi się w ogóle. Jedynym pozytywem wynikającym ze szczepienia na gruźlicę dzieci – noworodków – jest niższy odsetek ciężkich postaci klinicznych gruźlicy” […]. Rodzaje NOP po szczepionce przeciw gruźlicy to ropne zapalenie węzłów chłonnych, 2-6 miesięcy po szczepieniu twarde lub miękkie węzły chłonne o rozmiarach 1,5-3 cm z przetoką lub bez, zapalenie kości i szpiku kostnego 1-12 miesięcy od szczepienia, proces zapalny kości i szpiku kostnego u osób bez obniżonej odporności, rozsiane zakażenie BCG 1-12 miesięcy, stanowiące poważne powikłanie u osób z obniżoną odpornością, u których szczepienie BCG jest przeciwwskazane (u osób z prawidłową odpornością zdarza się bardzo rzadko). Źródło: „Wakcynologia” Wiesław Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński Charakterystyka produktu leczniczego: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov. pl/api/rpl/medicinal-products/19535/ characteristic

Witamina K. Konakion; Według dr. Ceesa Vermeera, PhD, profesora biochemii na Uniwersytecie Maastricht w Holandii, wiodącego światowego specjalisty zajmującego się witaminą K, „zastrzyki z witaminą K są noworodkom całkowicie niepotrzebne”. Siły przyrody koncentrują się na udanym porodzie tak mocno, że wydaje się mało prawdopodobne, aby wszystkie niemowlęta cierpiały na niedobór witaminy K. Zamiast przyjąć, że natura popełniła błąd, co do czynników pobudzających proces krzepnięcia u noworodków, warto zastanowić się nad wszystkimi sposobami, w jakie ingeruje się w normalny fi - zjologiczny proces rodzenia poprzez okołoporodowe interwencje, mające wpływ na krzepnięcie krwi. Interwencją w najbardziej oczywisty sposób zaburzającą ten mechanizm jest przedwczesne odcięcie pępowiny, które pozbawia noworodka od 25% do 40% objętości krwi fi zjologicznej, a więc od 25% do 40% fi zjologicznych czynników krzepnięcia zaplanowanych przez naturę. Jako osoba nakłuwająca – w celu wykonania badań przesiewowych – pięty noworodków, którym nie odcięto przedwcześnie pępowiny (i którym ponadto, w niektórych przypadkach, nie podano sztucznej witaminy K), mogę stwierdzić, że takie dzieci nie mają kłopotów z krzepnięciem krwi. To rozwiązuje problem wczesnej lub klasycznej choroby krwotocznej płodu/ noworodka.

Przeciwwskazania: Konakion MM Paediatric jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane: Odnotowano rzadkie przypadki reakcji anafi laktoidalnych po zastosowaniu pozajelitowym preparatu Konakion MM Paediatric. W przypadku wystąpienia reakcji anafi laktoidalnej należy natychmiast podjąć standardowe środki (np. podawanie adrenaliny i środków wspomagających zgodnie z wymogami). Preparat nie posiada rejestracji na terenie naszego kraju ani chpl w języku polskim.


   |   

Najnowszy numer Harmonii
czeka już na Ciebie!

 

Najnowsze artykuły, interesujące
tematy, wybitni eksperci i gros
wartościowej wiedzy.


 

 Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

redakcja@harmoniatwojezdrowie.com
dystrybucja@harmoniatwojezdrowie.com
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.