2022-01-01

Prawo do zawodu

Drodzy Czytelnicy, W dniu 9 grudnia 2021 r. w Gdańsku doszło do kompromitującego, niemającego miejsca jeszcze w naszej historii, łamania prawa przez Izby Lekarskie.

Warto przeczytać...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Sąd Lekarski w składzie: Przewodniczący dr n. med. Lech Stachurski (urolog) oraz członkowie lekarze: Elżbieta Jarczewska (stomatolog) i Cezary Płatkowski (chirurg), za wystawienie zlecenia leczenia DMSO zawiesili mi Prawo Wykonywania Zawodu. Pomimo przedstawienia bogatej literatury naukowej, doszli do wniosku, że to nie ma żadnego znaczenia. Za stosowanie i zlecanie skutecznego leczenia, opartego wyłącznie na bogatej naukowej literaturze zachodniej, Sąd Lekarski wydał decyzję, nie mającą sobie równej w skali Światowej.

Profesorowi medycyny za skuteczne leczenie, lecz niezgodne z zaleceniami Izb Lekarskich i wytycznych Ministerstwa, a zgodne ze światową literaturą, odbiera się możliwość legalnego leczenia. Jaki normalnie myślący lekarz może zakwestionować osiągnięcia zachodnich kolegów, przedstawione w publikacjach o wysokim IF (Impact Factor). Podaje nazwiska i będę podawał kolejne, bo są to osoby, o których wszyscy powinni usłyszeć. Osoby te zhańbiły stan lekarski, przedłożyły wytyczne korporacji nad zdrową logikę, a wyniki badań doświadczalnych dobrze udokumentowane i opisane w literaturze, nad wytyczne przełożonych. Zakwestionowali osiągnięcia i wyniki badań zachodnich kolegów, mogących pochwalić się znakomitymi wynikami leczenia, uzyskiwanych innymi niż dotychczas obowiązującymi metodami. Kim są te osoby? Ich nazwiska podałem powyżej. Tacy, jak oni blokują postęp nauki w imię „prawa”. Również koledzy lekarze, powinni wiedzieć, z kim pracują. Sprzedawanie się za marne srebrniki, jest czynnością haniebną. Za chwilę ten sam skład odbierze innym, nieposłusznym lekarzom możliwości skutecznego leczenia. Stosuję i będę stosował metody skuteczne i bezpieczne dla chorych, a nie uznawane przez Izby Lekarskie. Jestem samodzielnym pracownikiem naukowym i moje postępowanie opieram na nauce, a nie na przepisach. Moim zadaniem jest weryfi - kowanie metod leczenia i jeżeli okazują się one skuteczne, wdrażanie ich w życie. Taka jest rola profesora.

Dlaczego te metody są tępione pomimo dużej skuteczności? To pytanie, które mi zadano. Odpowiedź jest prosta, bo są skuteczne i tanie. Firmy na nich nie zarobią, szpitale również. Izby Lekarskie stworzono kiedyś, żeby broniły lekarzy. Obecnie jest to twór, który bezwzględnie stara się niszczyć wszystkich, którzy śmią wyłamywać się z narzuconych rygorów. Lekarze (jeden z doktoratem) zarzucają profesorowi brak umiejętności leczenia, brak umiejętności czytania prac naukowych, brak ich zrozumienia i brak umiejętności wyciągania wniosków z przeczytanej literatury. Jestem w pełni władz umysłowych, potrafi ę czytać ze zrozumieniem i wyciągać logiczne wnioski z tego, co czytam. To jest koniec mojego świata, w którym profesor stanowił autorytet.

Nikt nie ośmieliłby się do profesora powiedzieć wielokrotnie: „proszę wyjść z sali”, co usłyszałem w momencie, kiedy starałem się powiedzieć swoje zdanie. Komisja powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej, zatwierdzająca uzyskanie tytułu, też nie ma dla Izb Lekarskich znaczenia. Izba wie wszystko najlepiej. Czyli Izba Lekarska tym samym podważyła wyniki i opinie wszystkich, licznych komisji, składających się z samodzielnych pracowników nauki i ostateczną weryfi kację moich kompetencji, sprawdzoną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej. Przeszedłem przez gęste sito weryfi kacji moich kompetencji, to wszystko jest bez znaczenia. Lekarze bez kompetencji wydają wyrok, przekreślają moje ponad 50 lat pracy jako lekarza ot, tak sobie. Facet się nie dostosował do bzdurnych przepisów, więc zabierzemy mu dalsze możliwości leczenia. Nie ważne, że opiera się na nauce, jest nieposłuszny, więc trzeba go sprowadzić do parteru. Coś mi to przypomina z przeszłości.

W ten sposób następuje blokowanie postępu w nauce. Wszystko, co jest nowe i może pomóc choremu, jest odrzucanie a priori, pomimo bezdyskusyjnych dowodów. Władza stara się zabronić stosowania ziół, bo mogą szkodzić (w domyśle nie mogą ich opatentować i czerpać z tego zysków). Władza uznaje koenzym Q10 za lek, wyciąg z trawy pszenicznej zostaje uznany również za lek i osoba je sprzedająca zostaje ukarana za sprzedawanie tych specyfi ków, ponieważ nie posiadał uprawnień do sprzedaży leków. Absurd pogania absurd. Przestarzałe przepisy zapewniające fi rmom duże zyski i wyłączność na stosowanie ich leków, bardzo skutecznie blokują wprowadzenie jakichkolwiek innych metod spoza własnej listy. Nie jest ważne, że większość algorytmów leczenia chorób przewlekłych jest nieskuteczna i nic niewarta. Ważne, że choruje się długo i drogo. Mnie to nie interesuje. Ja chcę leczyć skutecznie i dużo (bardzo dużo) taniej. Niestety, tego mi nie wolno. Izba formułuje kolejny wniosek podpisany przez prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Dariusza Kutellę o sprawdzeniu moich umiejętności zawodowych. Naprawdę trudno to zrozumieć normalnemu człowiekowi. Lekarze bez stopni naukowych mają weryfi kować umiejętności profesora.

Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lek. Hanna Korth -Piotrowska, nie zrozumiała (lub nie chciała zrozumieć) nic z dostarczonej jej licznej literatury naukowej. Wystąpiła o ukaranie za wyłamywanie się spod bzdurnych przepisów. Wymienieni lekarze są dobrymi lekarzami, tylko… bez etyki i moralności. Czy takim lekarzom można powierzyć swoje życie? Ja bym nie powierzył. Oprócz umiejętności zawodowych lekarz musi posiadać coś więcej.

Szanowni Czytelnicy i Lekarze myślący logicznie, potrafi ający wyciągać logiczne wnioski, obudźcie się. Jest to ostatni moment, kiedy możemy to zmienić. Tylko w jedności jest siła. Musimy wspólnie powiedzieć dość bzdurom. Zróbmy to. Walczymy wszyscy o naszą największą wartość, jaką jest zdrowie i życie nasze i naszych pacjentów. Zrobię wszystko, aby uwolnić zawód lekarza i pozwolić mądrym lekarzom leczyć skutecznie. Na łamach czasopism będziemy na bieżąco informować Czytelników o efektach naszych poczynań.

Jest oczywiste, że musimy wszystko robić w imieniu prawa. Dlatego do pomocy musimy zatrudnić najlepszych prawników. Mamy takich. Dlatego powtarzam apel o pomoc. Wpłaty niewielkich sum pieniędzy pozwolą nam na mądrą obronę, zgodną z prawem. To Izby Lekarskie na każdym kroku łamią prawo, łamią przysięgę Hipokratesa i zmuszają nas do stosowania nieskutecznych metod leczenia. My musimy im to udowodnić. Zapewniam, że to zrobimy. Podaje poniżej link do pomocy: www.pomagam.pl/leczyc

Przypominam treść przysięgi, którą złożyłem ponad 50 lat temu. Przysięga Hipokratesa składana jest przez lekarzy od czasów starożytnych. Jej główne przesłanie głosi „Primum non nocere”, co znaczy „Po pierwsze nie szkodzić”. Jaką szkodę wyrządziłem moimi zleceniami? W literaturze światowej nie jest opisany ani jeden przypadek powikłań po podaniu DMSO czy wit C. Natomiast literatura opisuje bardzo dużo powikłań po leczeniu klasycznym (chemia, sterydy, blokiery pompy protonowej, dieta wysokowęglanowa i beztłuszczowa, statyny itd.). Więc kto tu szkodzi?

TREŚĆ PRZYSIĘGI:

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  1. Obowiązki te sumiennie spełniać. Wszystkie obowiązki sumiennie spełniam.
  2. Służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu. Służę zdrowiu poprzez skuteczne leczenie chorób przewlekłych, ratowanie życia w sytuacjach, kiedy medycyna akademicka jest bezradna. Stosowane przeze mnie metody nie mają żadnych działań ubocznych.
  3. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnej różnicy, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Zapobiegam cierpieniom osób, którym medycyna często odbiera godność życia, np. podając agresywną chemię w skrajnych przypadkach choroby nowotworowej.
  4. Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego. To jest oczywiste, że przestrzegam.
  5. Strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych. Moi koledzy o szacunku zupełnie zapomnieli. Lekarz ocenia profesora zwyczajnego, to tak jakby szeregowiec oceniał decyzje generała. Podważanie moich kompetencji przez lekarzy bez stopni naukowych jest co najmniej bardzo dziwne. Odrzucanie bogatej literatury, która stanowi źródło postępu, blokuje rozwój nauki i nas cofa.
  6. Stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Od ukończenia studiów do dziś stale poszerzam swoją wiedzę. Zdobyłem wszystkie możliwe stopnie naukowe i tytuły. Czy naprawdę spadły mi one z nieba? Szukam skutecznych rozwiązań, czytam literaturę światową i opisane, skuteczne metody wcielam w życie. Opracowana przeze mnie metoda wykrywania początkowej fazy obrzęku mózgu, została opublikowana w wielu czasopismach zachodnich. Czy to ja nie dotrzymuję przysięgi? Chyba nie. Robię wszystko, żeby na podstawie zdobytej wiedzy pomagać chorym. Opieram się na sprawdzonych i opisanych metodach na świecie. Niestety, to nie dociera do moich szanownych kolegów. Za podobne postępowanie inni moi koledzy mają takie same problemy (chociażby profesor Talar). Jesteśmy karani, za co? Za skuteczną i bezpieczną pomoc.

Nie będę już przytaczał Kodeksu Etyki Lekarskiej. Dla mnie najwyższym dobrem jest dobro chorego. Wymagania administracyjne z tego mnie nie zwalniają. I właśnie to robię. Być może nie przestrzegam wszystkich przepisów, jeżeli nie są one zgodne z dobrem chorego. Nie zmienię swoich zasad i nie przedłożę ich przed biurokracje. Będę dalej pomagał chorym, bez względu na wyniki krzywdzących mnie pseudo sędziów.

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia 2015 wrzesień-paździe...
miniaturka
2015-09-01

Cholesterolowa norma na zamówienie

Ci, którzy się tym interesują wiedzą, że od ponad 20 lat nie opracowano żadnego nowego antybiotyku. Niemniej jednak, szczególnie w przypadku zakażenia bakteryjnego, antybiotyki...

Harmonia 2019 wrzesień-paździe...
miniaturka
2019-09-01

Ozonowanie krwi – skuteczna stymulacja układu odpornościowego

Czym jest terapia ozonem?

Medyczny ozon jest zawsze mieszaniną najczystszego ozonu i najczystszego tlenu.


Harmonia 2019 marzec-kwiecień
miniaturka
2019-03-01

Czego nie wiemy o statynach?

Statyny to związki tzw. inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Odkryto je stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1973 roku. Statyny zostały wprowadzone do obrotu handlowego w 1987 roku. Wprowadziła...

Choroby cywilizacyjne
miniaturka
2020-09-01

Przechytrzyć cukrzycę. Część 1

Aby garstka mogła dobrze żyć, tłumy muszą umierać.

Wyścig z czasem


PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ FRYDRYCHOWSKI. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, wykładowca oraz kierownik utworzonego przez niego Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Autor ośmiu patentów, za które był wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, oraz ponad 190 publikacji naukowych.

   |   

Najnowszy numer Harmonii
czeka już na Ciebie!

 

Najnowsze artykuły, interesujące
tematy, wybitni eksperci i gros
wartościowej wiedzy.


 

 Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

redakcja@harmoniatwojezdrowie.com
dystrybucja@harmoniatwojezdrowie.com
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.