2017-01-01

Szczepionki – dramat trudny do zrozumienia. Część 1

Problemy dotyczące ludzkiego zdrowia możemy lepiej zrozumieć, jeśli zdamy sobie sprawę ze sprzeczności interesów między pacjentami a koncernami farmaceutycznymi i uzależnioną od nich medycyną.

Naturalne terapie...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Pacjenci chcą być zdrowi i mieć dostęp do tanich i skutecznych leków, które leczą przyczyny, a nie objawy. Chcą mieć lekarzy, którym można zaufać, którzy będą dbali przede wszystkim o ich zdrowie, a nie wyłącznie o zyski swoje i wielkiej farmacji (Wiąckowski 2015ab).

Rynkiem zbytu dla nich jest chory, a nie zdrowy człowiek, najlepiej ciężko lub chronicznie chory, który kupuje leki aż do śmierci. Nie są więc zainteresowani, abyśmy wszyscy byli zdrowi. Wydają olbrzymie sumy na reklamę nieskutecznych, czasem szkodliwych leków, które bardzo rzadko leczą przyczyny. Naturalne, tanie i skuteczne metody leczenia przyczyn traktuje się jak konkurenta, którego trzeba zwalczać wszelkimi metodami.

Rzeczywiście zapobiegają?

Nasz pogląd o roli szczepień kształtowały wypowiedzi lekarzy uważających, że były one „najbardziej efektywną akcją nowoczesnej medycyny w redukowaniu epidemii zachorowań i śmiertelności”. Pogląd ten bardzo mija się z prawdą. W wielu publikacjach można znaleźć szczegółowe informacje, że w przypadku gruźlicy (Anglia, Walia, USA), szkarlatyny, odry, kokluszu, ospy (Anglia, Walia), dyfterytu (Anglia, Walia, USA, Szwecja, Dania) epidemie praktycznie się już skończyły, zanim zaczęto przeciw nim szczepić. W Australii także stwierdzono, że epidemia (odry, dyfterytu, polio, kokluszu, gruźlicy) praktycznie już się kończyła, kiedy zaczęto wprowadzać szczepionki. Dane graficzne pokazują, że nie miały one żadnego wpływu na spadek występowania różnych chorób zakaźnych (Sinclair, 2006).

Współczynnik zgonów z powodu szkarlatyny, błonicy, kokluszu i odry wśród dzieci poniżej 15. roku życia w Anglii pokazuje, że 90-proc. spadek śmiertelności nastąpił pomiędzy latami 1860 a 1965 przed wprowadzeniem antybiotyków i masowych szczepień (Sinclair, 2006). Tym niemniej pod koniec epidemii przypisano sukces właśnie szczepionkom, a naiwne społeczeństwo uwierzyło. Spadek epidemii został spowodowany poprawą warunków wyżywienia i higieny: zaopatrzenia w czystą wodę i udoskonaleniem procesu odprowadzania ścieków. Podczas budowy Kanału Panamskiego wyeliminowano żółtą febrę wśród białej populacji przez poprawę warunków sanitarnych. Natomiast wśród czarnej populacji, gdzie tego nie zrobiono, liczba zachorowań pozostała nadal wysoka. Wiele najstraszliwszych epidemii chorób, takich jak trąd, dżuma, tyfus skończyło się w Europie jeszcze przed szczepieniami czy antybiotykami.

W Polsce szczyt zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu B przypadł na lata 1992–1993, a szczepionkę wprowadzono dopiero w 1997 roku. Wprowadzenie w stanie wojennym kartek na środki czystości, olbrzymia inflacja i coraz większe trudności z zaopatrzeniem w żywność, doprowadziły do ponownego wzrostu zachorowań na WZW. Poprawa stanu higieny po zmianach w 1990 r. spowodowały kolejny spadek zachorowań. Jak z tego wynika wprowadzenie szczepień nie miało żadnego wpływu na zmniejszenie liczby zachorowań.

W Australii w latach 1970–1980 następował systematyczny spadek zachorowań na błonicę. Wprowadzenie szczepionek w 1940 roku nie zmieniło tego trendu, a wręcz zahamowało obserwowane wcześniej tempo spadku. Podobny spadek zanotowano w przypadku gruźlicy w USA, gdzie przymusowych szczepień nie było. Spadek zachorowań był taki sam jak w Anglii, gdzie szczepienia były obowiązkowe. Pomimo braku szczepień na salmonellozę notuje się systematyczny spadek zachorowań. To samo ma miejsce w przypadku duru brzusznego. Natomiast zupełnie nie obserwuje się spadku zachorowań w przypadku tężca, pomimo prawie 100-letniego stosowania szczepień.

W Polsce do chwili sprowadzenia austriackiej szczepionki na kleszczowe zapalenie mózgu nie notowano zachorowań. Po zakupieniu 10 000 szczepionek przez Dyrekcję Lasów Państwowych nastąpił wyraźny wzrost zachorowań.

Warto przypomnieć wiele zachorowań i zgonów na schorzenia, z powodu których straszono pandemią: SARS: 8096 przypadków, w tym 774 zgony, Gorączka Zachodniego Nilu 27 836 przypadków, 1088 zgonów, Ptasia grypa 262 zgony, świńska grypa w USA stwierdzono 20 przypadków i ani jednego zgonu. WHO szacuje, że na całym świecie na świńską grypę zmarło ponad 8000 osób. Dla porównania Centrum Zwalczania Chorób i Prewencji ocenia, że tylko w samych Stanach Zjednoczonych z powodu zwyczajnej grypy umiera rocznie ok. 36 000 osób. I wojna światowa była początkiem przymusowych szczepień w wojsku. Tzw. hiszpańska grypa z 1918 roku, która zabiła od 20 do 40 mln ludzi rozpoczęła się po masowych szczepieniach w wojsku. Po szczepieniu przeciwko żółtej gorączce w armii USA, w ciągu 6 miesięcy zmarło 63 żołnierzy, a u 28 585 wystąpiło zapalenie wątroby.

W krajach, które nie szczepiły, jak np. USA (gruźlicę), Walia i Anglia (szkarlatynę), notowano taki sam spadek zachorowań, jak w krajach, które masowo szczepiły. Natomiast w przypadku ospy w Anglii oraz błonic we Francji czy Danii po szczepieniach zaobserwowano wzrost zachorowań.

Szczepienia przyczyną chorób

W Niemczech w 1940 roku wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciw błonicy. W ciągu 5 lat liczba zachorowań zwiększyła się z 40 000 rocznie do 250 000 rocznie. Po zaszczepieniu 96% populacji przeciwko ospie, wystąpiła epidemia, która zabrała 125 000 ofiar. W latach 70. w Indiach zaszczepiono przeciwko gruźlicy 260 000 ludzi. Okazało się jednak, że najczęściej chorowały osoby zaszczepione. („Lancet” 12/1/80 s.73). W Polsce w 1973 roku w Wielkopolsce wybuchła epidemia właśnie u dzieci zaszczepionych. W 1977 roku dr Jonas Salk, twórca szczepionki przeciw polio, oświadczył przed komisją Kongresu USA, że masowe szczepienia przeciw polio były przyczyną większości zachorowań. („Science” 4/4/77, Abstracts). W 1978 roku w Szwecji na 5140 przypadków kokluszu, aż 84% miało miejsce u dzieci zaszczepionych („BMJ” 283: 696-697, 1981).

Masowe szczepienia przeciw wirusowi polio w połączeniu z domięśniowym zastrzykiem antybiotyku oraz szczepionkami przeciw innym chorobom wywoływały, głównie wśród dzieci, epidemie porażenia mózgowego. Takie wybuchy miały miejsce w Omanie, Rumunii, Gambii, i Namibii („Nexus” 2(70) 2010, III–IV).

Firma Merck Sharp & Dohme (MSD) po skandalu, jaki spowodował lek przez nią produkowany (vioxx) „stara się” o ponowny skandal. Jest ona producentem szczepionki reklamowanej jako zapobiegająca rakowi szyjki macicy. Nie jest ona jednak szczepionką przeciw tej chorobie, ale jest kierowana przeciw czterem typom wirusa HPV, które są podejrzane o inicjację powstawania inwazyjnych komórek nowotworowych. Jednak tylko bardzo niewielki procent zarażenia tym wirusem prowadzi do tej choroby. Znane są również przypadki jej rozwoju bez udziału HPV. Mocno zaangażowane w popieranie tych szczepionek media pomijają fakt, że kolposkopia połączona z cytologią daje prawie 100% zabezpieczenia, w dodatku bez wystąpienia skutków ubocznych. Mimo że szczepionka jest bardzo droga w wielu miastach władze już przeprowadziły akcje szczepienia wybranych gimnazjalistek. Są przypadki, że dyrektorzy szkół godzili się na zaszczepienie wszystkich uczennic, bez poinformowania rodziców i uzyskania na to zgody. Wystarczyło, że przedstawiciele firm farmaceutycznych zaproponowali, że zaszczepią za darmo. Zamiast sprawdzić firmę, co zresztą przekracza kompetencje dyrektorów szkół, bez żadnego poczucia odpowiedzialności zgodzono się, aby uczennice zostały królikami doświadczalnymi. Wiele uczennic po tym zabiegu chorowało i niektóre nadal nie są w najlepszym stanie. Analizę powikłań i zgonów po szczepionkach HPV przedstawiła niedawno amerykańska firma VAERS ze swojej bazy danych. Przedstawia się ona następująco: liczba zgłoszonych powikłań: 24 610 (oceniana na najwyżej 10% zgłoszonych przypadków), a w tym poważne – 3269, trwałe kalectwo – 805, zgony – 108, powikłania zagrażające życiu – 468, przypadki zabrane przez pogotowie – 9439, rak szyjki macicy – 34, infekcja wirusem brodawczaka (HPV) – 300, szczepienie ciężarnych – 1603, poronienia – 288, noworodki urodzone z wadami – 170, mdłości – 2369, wymioty – 1313, utrata przytomności – 1675, padaczka – 109, zawroty głowy – 3264, zaburzenia oddychania – 833, zawały serca – 15, bóle głowy – 2455, migreny – 295, paraliż – 97, wysoka gorączka – 1739, chroniczne zmęczenie – 1230, utrata czucia – 937, biegunki –452, bóle mięśniowe – 649, zaburzenia pracy mięśni – 409 i inne. Lista poważnych powikłań po szczepieniach HPV także obejmuje: zgony, konwulsje, paraliż, syndrom Guillaina-Barrégo (GBS), poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, porażenie nerwu twarzowego, zespół przewlekłego zmęczenia, anafilaksję, choroby autoimmunologiczne, zakrzepice żył głębokich i zatory płuc. Podsumowując: dziś już nie ma wątpliwości, że szczepionki HPV są silnie zabójcze i okaleczające dla dziewcząt, młodych kobiet i ich potomstwa. Najprawdopodobniej wynika to z zawartych w nich toksycznych adiuwantów czy zanieczyszczeń. Tak więc szczepionki HPV mające chronić przed rakiem szyjki macicy, wywołują zakażenia wirusowe i raka szyjki macicy. Na domiar złego bardzo często wywołują poronienia. Na 1603 zarejestrowanych przypadków zaszczepionych ciężarnych kobiet 288 (18%) poroniło, a 170 urodziło dzieci z wadami. Jest prawdopodobne, że znaczny procent zaszczepionych dziewcząt będzie bezpłodna. To się okaże dopiero za 10–20 lat, kiedy będą one próbowały zajść w ciążę. Powstaje pilne pytanie: czy zyski koncernów farmaceutycznych będą nadal ważniejsze niż zdrowie i życie naszych dzieci? Kiedy wreszcie takimi kryminalnymi sprawami zajmą się sądy i wymiar sprawiedliwości?

Francuscy lekarze żądają wycofania szczepionek HPV z użycia we Francji i Europie, argumentując, że jest ona nieskuteczna w zapobieganiu rakowi szyjki macicy, raczej działa rakotwórczo, jest przy tym silnie toksyczna i zabójcza. Ich niezależne obserwacje pokrywają się z amerykańskimi danymi w bazie VAERS. Jeśli zostanie ona wycofana w Europie Zachodniej, to można oczekiwać, że producenci będą jeszcze bardziej agresywnie wymuszać szczepienia HPV w krajach Europy Wschodniej i innych biedniejszych krajach. W krajach rozwiniętych, gdzie głównie promowane są te drogie szczepionki, umieralność z powodu raka szyjki macicy jest wielokrotnie mniejsza niż umieralność w wyniku powikłań po szczepieniach. Trzeba przy tym pamiętać, że rak szyjki macicy występuje głównie u kobiet starszych, a szczepionki zabijają i trwale okaleczają zdrowe dziewczęta i młode kobiety. Już dziś usilnie promuje się stosowanie tych szczepionek także u chłopców, choć nie mają oni macic i nie mogą zajść w ciążę ani poronić, ale zarobić na nich można.

Czym jest szczepionka

Substancje zawarte w szczepionkach można podzielić na trzy najważniejsze kategorie:

  1. Bakterie lub wirusy powodujące określone choroby, którym szczepionka miała zapobiegać. Są to białka całych komórek lub ich zniszczonych otoczek, lub same wirusy zwane antygenami.
  2. Substancje chemiczne działające jako środki konserwujące i utrwalacze tkankowe, które mają hamować wszelkie dalsze reakcje oraz psucie się żywych lub zabitych biologicznych składników szczepionek.
  3. Substancje chemiczne, które mają wzmagać odpowiedź immunologiczną na szczepionkę, zwane środkami wspomagającymi, czyli adjuwanty.

Wszystkie te składniki są toksyczne, przy czym ich toksyczność w różnych partiach szczepionki może być różna. Na przykład firma Baxter wyprodukowała szczepionki skażone wirusem, przed którym miała zabezpieczać. Media czeskie zadawały pytania, czy dostarczenie przez austriacki oddział amerykańskiej firmy Baxter szczepionek skażonych wirusem ptasiej grypy 18 krajom było częścią spisku, którego celem było wywołanie pandemii grypy? Można przecież na tym zarobić miliardy dolarów. Faktem jest, że zmieszanie wirusa H5N1 z mieszanką sezonowej grypy H3N2 może być dowodem na taki scenariusz. Sam wirus H5N1 zabił wprawdzie wielu ludzi, ale ma ograniczone możliwości przenoszenia się drogą powietrzną, Połączony z mieszanką sezonowych gryp, które łatwo przenoszą się tą drogą może działać jak łatwo rozprzestrzeniająca się broń biologiczna.

Szczególne obawy budzi obecność w szczepionkach (etylmercurytiosalicylatu) thimerosalu zawierającego 49% rtęci. Tysiące publikacji, z których co najmniej niektóre powinny być znane przedstawicielom służby zdrowia mówią, że rtęć jest wysoce toksyczna. Jednakże pomimo to środek ten jest dodawany jako bakteriobójczy i konserwujący do szczepionek, bez rygorystycznych badań świadczących o jego bezpieczeństwie. Jest to niezgodne z praktyką dopuszczania preparatów chemicznych do stosowania w medycynie. Ilość organicznej rtęci uważana za bezpieczną, według Agencji Ochrony Środowiska USA (EPA) wynosi 0,1 miligrama/ kg/dzień. Natomiast jej ilość w trzech szczepionkach (TDP, Hib, i HebB) wstrzykiwana niemowlętom w Polsce wynosiła 62,5 miligrama, co dla 5-kilogramowego niemowlęcia przekracza 125 razy dawki bezpieczne. Czy to jest zgodne z kodeksem etyki lekarskiej? Rtęć jest kardiotoksyczna, neurotoksyczna, hepatotoksyczna, immunotoksyczna i kancerogenna (Majecka, 2010).

Jednym ze skutków stosowania thimerosalu jest 20-krotne zwiększenie zachorowalności na autyzm. Kraje skandynawskie, które stosują pierwsze szczepienia dopiero po 3 miesiącach życia i dawno wyeliminowały szczepionki zawierające thimerosal, mają znacznie niższy odsetek dzieci z autyzmem 1:3000. W Stanach Zjednoczonych jest to 1:150. W USA, jak podają statystyki, na autyzm cierpi obecnie 1,5 mln dzieci. W Polsce jest to prawdopodobnie około 150 tysięcy. Najbardziej niepokojący jest obserwowany na całym świecie kilkunastokrotny wzrost zachorowań na choroby psychoneurologiczne (autyzm, ADHD, upośledzenia umysłowe, padaczka i wiele innych).

obecnych w szczepionkach są adjuwanty. Są one obce dla organizmu i powodują różne działania uboczne. Do najczęściej stosowanych należą: wodorotlenek glinu, fosforan glinu, fosforan wapnia, fosforan aluminium, ałun i skwalen. Powodują bardzo wiele niepokojących reakcji. Mimo to np. związki aluminiowe są stosowane jako środki wspomagające w szczepionkach DPT (dyfteryt, koklusz, tężec). Skwalen był stosowany w eksperymentalnych szczepionkach od 1987 roku, podawanych dużej liczbie uczestników wojny w Zatoce Perskiej. Powodował reakcje zwane „syndromem wojny w Zatoce”, które stwierdzono u żołnierzy biorących w niej udział. Objawami były: zapalenie stawów, bóle tkanki łącznej, powiększenie węzłów chłonnych, wysypki uczuleniowe, chroniczne zmęczenie, utrata włosów, zawroty głowy, osłabienie, utrata pamięci, zmiany nastroju, uszkodzenia tarczycy, anemia, podwyższone OB i wiele innych. Polskie niemowlęta w pierwszych 18 miesiącach życia otrzymują 16 obowiązkowych szczepień przeciw 10 chorobom: gruźlicy, żółtaczce, błonicy, krztuścowi, tężcowi, polio, odrze, śwince, różyczce i zakażeniom Heamofilus influenzae. Dodatkowo zalecane są inne szczepienia. Razem jest to 26 szczepień w pierwszych 24 miesiącach życia. Nawet zdrowi amerykańscy żołnierze nie wytrzymali tak zmasowanych szczepień i poważnie zachorowali, a jak mają to wytrzymać polskie niemowlęta? Gdzie tu są prawa człowieka i gdzie Kodeks Etyki Lekarskiej wobec tych kryminalnych działań?

Piśmiennictwo:

  1. 1. Kotok A., Bezlitosna immunizacja. Prawda o szczepionkach, str. 728, Hartigrama 2015.
  2. Majecka M.D., Komentarz prof. Marii Doroty Majewskiej do Oświadczenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w sprawie szczepień. Odpowiedź w 3 częściach w „Poradniku dobrego zdrowia” 92, s. 6–11, 93, s. 14–18, 94, s. 8–14. 2010.
  3. Sinclair J., Szczepienia – niebezpieczne, ukrywane fakty. Plejada znanych lekarzy opowiada się przeciwko szczepieniom, str. 140, Idea Contact 2006.
  4. Toksykologia, Praca zbiorowa pod redakcją W. Seńczuka, s. 888, PZWL 2002.
  5. Wiąckowski S.K., Rola żywności w leczeniu i profilaktyce, wyd. 2 rozszerzone i uaktualnione, 2015a, Copyright: S. Wiąckowski, Kielce, str. 383.
  6. Wiąckowski S.K., Pułapki globalizmu, 2015b, Copyright: S. Wiąckowski, Kielce, str. 258.

Przeczytaj część drugą artykułu: Szczepionki dramat trudny do zrozumienia. Część 2

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia 2015 wrzesień-paździe...
miniaturka
2015-09-01

Cholesterolowa norma na zamówienie

Ci, którzy się tym interesują wiedzą, że od ponad 20 lat nie opracowano żadnego nowego antybiotyku. Niemniej jednak, szczególnie w przypadku zakażenia bakteryjnego, antybiotyki...

Harmonia 2019 marzec-kwiecień
miniaturka
2019-03-01

Czego nie wiemy o statynach?

Statyny to związki tzw. inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Odkryto je stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1973 roku. Statyny zostały wprowadzone do obrotu handlowego w 1987 roku. Wprowadziła...

Chemiczny labirynt
miniaturka
2018-09-01

Margaryna – pasza dla ludzi czy żywność

Około 50 lat temu wprowadzono modę na unikanie tłuszczów naturalnych i zastąpienie ich margaryną. Ta moda przyszła oczywiście zza oceanu, od Wujka Sama. Margaryna i sztucznie...

Harmonia 2015 wrzesień-paździe...
miniaturka
2015-09-01

Moja historia – farmaceutka

Odkąd, pamiętam apteka zawsze kojarzyła mi się z miejscem spokoju, ciszy i pełnego zaufania. Panie pracujące w aptece miały w sobie coś magicznego. Posiadały wiedzę wyjątkową,...

Ś.P. Profesor zwyczajny. Specjalizuje się w ekologii, entomologii i inżynierii środowiska. Zawodowo był związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 1987 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor ponad 60 książek i 630 publikacji
Harmonia 2017 styczeń-luty (wydanie cyfrowe)

Archiwalne numeryArchiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.