2022-01-01

Trójkąt zdrowia - ciało, emocje, energia

Organizm ludzki w perspektywie kinezjologicznej. Większość codziennych problemów, których doświadczamy, można przypisać stresowi, który jest głęboko zamknięty w ciele, umyśle i energetyce, z czego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Stres ten może być magazynowany w mięśniach, komórkach, DNA, krwi, narządach itp., co może objawiać się niekorzystnymi reakcjami fi zycznymi, emocjonalnymi i psychicznymi.

Harmonia 2022 styczeń-luty...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Kinezjologia jest kompleksowym i nieinwazyjnym systemem opieki nad człowiekiem, który wykorzystuje techniki monitorowania mięśni, aby odblokować swobodny przepływ i uzyskać dostęp do informacji w organizmie w celu uwolnienia stresu. Stres, o którym tu mówimy, to stres wszechobecny, pojawiający się w pożywieniu, w powietrzu, którym oddychamy, w sytuacjach, które przeżywamy lub przeżywaliśmy, w produktach, których używamy. Ten stres poprzez różne drogi funkcjonowania człowieka powoduje choroby, dysfunkcje fi zyczne, niekorzystne stany emocjonalne, traumy. „Kinezjologia umożliwia wsparcie organizmu w bardzo szerokim zakresie, ponieważ w swoich założeniach opiera się na modelu tzw. trójkąta zdrowia, który rozróżnia trzy podstawowe przyczyny problemów zdrowotnych: strukturalne/fi zjologiczne, psychologiczne/emocjonalne oraz energetyczne. Przyjmuje jednocześnie, że zaburzenie w jednym z wymienionych obszarów, skutkuje powstaniem zaburzeń w pozostałych. Kiedy dana osoba doświadcza złego stanu zdrowia, zawsze zaangażowany jest jeden z elementów trójkąta zdrowia. Przy poważnych lub przewlekłych problemach zdrowotnych, dwa lub nawet trzy elementy mogą mieć swój udział” – tłumaczy lek. med. Dorota Kalwajt. Trójkąt zdrowia, zwany także triadą zdrowia lub trójkątem terapeutycznym, wywodzi się z myśli Kinezjologii Stosowanej jeszcze z lat 60. XX wieku i w oryginalnym brzmieniu jego trzema składowymi były: struktura (anatomia), biochemia (fi zjologia) oraz myślenie i emocje (psychologia). Współczesna wersja, opracowana przez Hugo Tobara, połączyła fi zjologię i biochemię w jeden wierzchołek trójkąta, robiąc miejsce dla części dotyczącej naszej energetyki. Obecny stan wiedzy pozwala nam już przyjąć, że nie da się mówić o pełni naszego systemu zdrowotnego bez tego elementu.

Rysunek. „Trójkąt zdrowia” wg Hugo Tobara, źródło: Akademia Kinezjologii, Anna Zalewska

Indywidualną ekspresję zdrowia danej osoby można opisać poprzez zrozumienie jej własnej wyjątkowej równowagi między fi zycznymi, mentalnymi/ emocjonalnymi i energetycznymi aspektami istnienia. Zgodnie z tym modelem zdrowia każdy aspekt dobrostanu jest współzależny i nadaje trójkątowi stabilność. Jednak w stanie chorobowym brak równowagi w jednym obszarze, powoduje brak równowagi w dwóch pozostałych, prowadząc do osłabienia struktury. I chociaż skutki są widoczne na wszystkich poziomach, zwykle zasięgamy porady dopiero wtedy, gdy objawy fi zyczne są już nie do zniesienia. Interweniując na poziomie naszej organizacji energetycznej (np. praca z punktami akupunkturowymi lub meridianami) możemy zbalansować nierównowagę emocjonalną i fi zyczną. Choć łagodny, ten system działania jest niezwykle skuteczny, o czym wie każdy, kto doświadczył kinezjologii.

SKŁADOWA STRUKTURALNA/ FIZJOLOGICZNA

to całokształt fi zycznego zdrowia jednostki. Składa się z niezliczonych systemów, z których wszystkie na siebie oddziałują, aby wspierać zdrowe, precyzyjnie dostrojone ciało i ducha w codziennym życiu. Brak równowagi w tym obszarze może dotyczyć struktury ciała, obejmując m.in. niewłaściwą postawę, zaburzenia równowagi mięśniowej, schorzenia, podwichnięcia kręgosłupa, przebyte urazy, w konsekwencji prowadzące np. do dysfunkcji układu nerwowego. Może też mieć charakter biochemiczny związany z substancjami, które są spożywane, wdychane lub w inny sposób dostarczane do organizmu oraz ze wszystkimi szlakami biochemicznymi zachodzącymi w organizmie. Brak równowagi w tym przypadku może prowadzić do powstawania objawów na poziomie ogólnym organizmu, takich jak alergie, choroby autoimmunologiczne, nadciśnienie krwi, dolegliwości żołądkowo– jelitowe, a niedobory żywieniowe czy niezrównoważona i niezdrowa dieta mogą przyczyniać się do powstawania stresu, obciążenia narządów, tkanek i gruczołów. Może sam miewasz na przykład bóle głowy wynikające ze złej diety, wypadku samochodowego sprzed sześciu lat albo stresu emocjonalnego, z którym mierzysz się w domu lub w pracy.

SKŁADOWA EMOCJONALNA/ MENTALNA

przedstawia zdrowie psychiczne człowieka, na które mogą wpływać procesy emocjonalne, doświadczanie uczuć i emocji, postrzeganie otoczenia, negatywne myśli, stres, traumatyczne doświadczenia i wspomnienia czy brak akceptacji siebie. Związany jest ze wszystkimi czynnościami umysłowymi i emocjonalnymi.

Jeżeli człowiek pozostaje pod wpływem stresu emocjonalnego, brak równowagi psychicznej przekłada się na nierównowagę fi zyczną. Nierównowaga psychiczna może mieć charakter przejściowy (zmiana pracy, zmiana przyzwyczajeń, przygotowania do ślubu, problemy w relacjach rodzinnych lub zawodowych), bądź chroniczny (proces żałoby po śmierci bliskiej osoby, wypalenie zawodowe, zaciągnięcie kredytu). Zatem zarówno przejściowe poczucie osamotnienia, jak i pełnoobjawowe zaburzenia lękowe zawsze będą miały to samo – neurologiczne – podłoże. Każde bowiem zaburzenie równowagi psychicznej wiązać się będzie z brakiem równowagi neurologicznej (składowa anatomiczna, fi zjologiczna). Przejawi się ona w zaburzeniach pracy neuroprzekaźników i układu hormonalnego. W konsekwencji powstania zaburzeń na poziomie fi zjologicznym i biochemicznym zakłócona zostanie praca na poziomie struktur energetycznych, czyli m.in. meridianów, punktów akupunkturowych powiązanych z pracą organów wewnętrznych, co z kolei skutkować będzie zaburzeniem równowagi systemu energetycznego organizmu (składowa energetyczna). Przykładowo śmierć bliskiej osoby powoduje ogromny stres na różnych poziomach świadomości, człowiek może przestać jeść lub przeciwnie – zacząć się objadać, popaść w depresję, bądź uzależnienia, „odejść” od życia towarzyskiego, zaniedbując zdrowie fi zyczne, co w efekcie może prowadzić np. do choroby autoimmunologicznej powodującej większą wrażliwość organizmu na stresory środowiska.

Spojrzenie na organizm ludzki w perspektywie dynamiki trójkąta zdrowia, w połączeniu z możliwością zastosowania testu mięśniowego, czyli podstawowego narzędzia pracy kinezjologa, otwiera szerokie możliwości działania – zarówno w poszukiwaniu źródeł stresu, jego umiejscowienia, jak również w usuwaniu jego skutków. Co ważne, do zaburzenia odczuwanego na określonym poziomie (np. emocjonalnym) możemy również uzyskać dostęp z pozostałych poziomów (np. pracując z ciałem fi zycznym lub poprzez ciało z systemem energetycznym). W oparciu o tę zasadę odbywa się praca na sesjach kinezjologicznych, a ich celem jest uruchomienie procesów, które wspomogą regenerację organizmu i powrót do równowagi.

PODSUMOWANIE

Kinezjologia to holistyczna dyscyplina czerpiąca z dwóch paradygmatów – medycyny zachodniej i mądrości Dalekiego Wschodu. Metoda rozpatrująca organizm ludzki w perspektywie tzw. trójkąta zdrowia, na który składają się trzy nierozerwalne, wzajemnie na siebie wpływające wymiary – fi zyczny, emocjonalny i energetyczny.

Służy odnajdywaniu, za pomocą testu mięśniowego, obszarów dotkniętych szeroko rozumianym stresem, który doprowadził do zaburzenia funkcji organizmu. Sprawdza się przy tym w sytuacjach, kiedy przyczyna jest daleka od objawu, radząc sobie ze złożonością zależności między aspektem fi - zycznym a psychiką i systemem energetycznym ciała. Pozwala bezpiecznie stymulować organizm do usunięcia przyczyn dysfunkcji poprzez oddziaływanie na ciało fi zyczne oraz za jego pośrednictwem, na sferę emocjonalną i system energetyczny człowieka.

Kinezjologia wykorzystuje naturalne siły organizmu tak w diagnostyce, jak i usuwaniu odkrytych zaburzeń, umożliwiając mu powrót do naturalnej homeostazy.

Na całym świecie, rozwijają się istniejące, a także powstają nowe kierunki kinezjologiczne. Opierając się na współczesnej nauce, Tradycyjnej Medycynie Chińskiej i innych inspirujących kierunkach, twórcy metod kinezjologicznych wciąż poszukują własnych odpowiedzi na wyzwania współczesności. Jednocześnie dostarczają skutecznych narzędzi do pracy z klientami, z których od kilku lat można korzystać także w Polsce w gabinetach kinezjologicznych.

Źródła

  1. Goodheart G.J., Youʼll Be Better – The Story of Applied Kinesiology, AK Printing, Geneva/ Ohio 2000.
  2. Motyka T. M., Yanuck S. F., Expanding the neurological examination using functional neurologic assessment: part II - neurologic basis of applied kinesiology, Intern. J. Neuroscience. 1999 Mar; Vol 97, pp. 77-108.
  3. Owen Ch., An Endocrine Interpretation of Chapmanʼs Refl exes, Owens 1937.
  4. Thie J., Thie M., Touch for Health. A Practical Guide to Natural Health with Acupressure Touch, DeVorss Publications, Camarillo/California 2019.

   |   

Najnowszy numer Harmonii
czeka już na Ciebie!

 

Najnowsze artykuły, interesujące
tematy, wybitni eksperci i gros
wartościowej wiedzy.


 

 Archiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

redakcja@harmoniatwojezdrowie.com
dystrybucja@harmoniatwojezdrowie.com
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.