2022-03-01

Jak uniknąć udaru mózgu

Na łamach tego Czasopisma doradzamy Państwu, jak zapobiegać problemom zdrowotnym. Chciałbym, aby ten artykuł był dla Państwa zbiorem dobrych rad, które pomogą Państwu w codziennych obserwacjach swojego stanu zdrowia. Opiszę w nim badania, jak i symptomy, które mają znaczący wpływ na uniknięcie wystąpienia udaru mózgu w przyszłości.

Harmonia 2022 marzec-kwiecień...
zdjęcie
UDOSTĘPNIJ:

Udar mózgu, jak większość incydentów zdrowotnych, najczęściej zaczyna wysyłać pozornie niewinne symptomy. Na kilka dni przed wystąpieniem właściwego udaru, zaczynamy odczuwać chwilowe drętwienia kończyn, tracimy czucie/siłę w rękach lub nogach, zmienia się mimika, czasem opada powieka, plączemy się w wypowiedziach i nie wiąźemy tych symptomów z bardzo poważnym problemem, który może niebawem nastąpić. Właśnie wtedy dochodzi do małych zakrzepów lub wylewów naczyniowych, które powinny nas zaalarmować. Często nie towarzyszy im ból głowy, przez co objawy wydają się bardzo niespecyficzne i mało niepokojące.

JAK ZATEM ZDEFINIOWAĆ UDAR MÓZGU?

Udar mózgu to nagłe, miejscowe obumarcie części mózgu na skutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej lub jej rozlania po powierzchni mózgu. Rozróżniamy dwa typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny.

Udar niedokrwienny (stanowi ok. 90% przypadków udaru mózgu) powstaje na skutek zablokowania tętnicy lub tętnic zaopatrujących mózg w krew, przez skrzeplinę najczęściej pochodzenia sercowego. Dochodzi wtedy to długotrwałego niedotlenienia neuronów, które już po ok. 4 minutach zaczynają obumierać. W tomografii komputerowej widoczny jest jako ciemne plamy na mózgu. Arytmia, a także niewydolność serca są głównym powodem powstawania zastoin w lewym przedsionku serca. Na skutek zaburzenia przepływu krwi w sercu (np. w czasie migotania przedsionków albo na powierzchni zmienionych chorobowo lub sztucznych zastawek serca, bądź w lewej komorze serca po przebytym zawale) może powstać skrzep, który przetransportowany w okolice mózgu może wywołać zator. Do wykrzepiania dochodzi także w żyłach kończyn górnych i dolnych. Jeżeli cierpisz z powodu żylaków czy hemoroidów, nie bagatelizuj tych objawów! Są dowodem na wykrzepianie krwi źylnej i słabość twoich naczyń. Oderwane kawałki skrzepów źylnych mogą zablokować światło innych naczyń. Skrzepy mogą także powstawać ze względu na: genetyczne zaburzenia krzepliwości, zmianę ładunku powierzchniowego endotelium, zbyt gęstą krew, odwodnienie, nadmiar płytek krwi, stres, brak ruchu, uszkodzenia mechaniczne, zapalenia naczyń czy stosowanie niektórych leków (głównie hormonalnych). Zator może też wystąpić, gdy fragmenty uszkodzonej blaszki miażdżycowej dużych tętnic, odrywają się, docierają z prądem krwi do tętnicy mózgowej i ją zatykają. Konsekwencją zatoru zakrzepowego jest obumieranie neuronów, zaopatrywanych w tlen przez zablokowane naczynie. Zator naczyniowy w mózgu można usunąć tak samo, jak zator w przypadku zawału serca metodą koronarografii. Niestety przeprowadza się ją zaledwie u 2% chorych. W przeciągu 4 i pół godziny od jego wystąpienia możliwe jest także podanie wlewu z leku trombolitycznego, czyli rozpuszczającego krew na oddziale udarowym.

Udar krwotoczny tzw. wylew stanowi ok. 10% przypadków udaru. Powstaje w wyniku pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylania się krwi poza naczynie. Na skutek pęknięcia naczynia, krew nie może zaopatrywać w tlen pechowego obszaru mózgu, którego komórki skazane są na obumarcie. Dodatkowo krew wydostająca się z uszkodzonego naczynia niszczy okoliczną tkankę nerwową i powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki, co zaburza czynność całego mózgu. Często udarowi wylewowemu towarzyszy ból głowy. W tomografii komputerowej udar krwotoczny ma jasny obraz. Udary krwotoczne nawet w 50% przypadków kończą się śmiercią, dlatego ważne jest wzmacnianie struktur kolagenowych naczyń krwionośnych. Udary krwotoczne ze względu na ich umiejscowienie dzieli się na:

1. krwotoki śródmózgowe (uszkodzone naczynie znajduje się wewnątrz mózgu),

2. krwotoki podpajęczynówkowe (uszkodzone naczynie znajduje się na powierzchni mózgu, a krew gromadzi się między mózgiem a otaczającą go ochronną błoną, zwaną oponą pajęczą).

Główną przyczyną krwotoku śródmózgowego jest osłabienie struktur kolagenowych naczyń krwionośnych, wieloletnie nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zbyt rzadka krew, niedobór witaminy K, tętniaki, których ściany są podatne na pęknięcie. Krwotok podpajęczynówkowy zwykle jest spowodowany pęknięciem większego tętniaka lub naczyniaka. Udary krwotoczne są zwykle cięższe niż udary niedokrwienne, częściej kończą się śmiercią lub znaczną niepełnosprawnością, a możliwości ich leczenia są bardziej ograniczone. Udar niedokrwienny występuje najczęściej u osób powyżej 60 roku życia, natomiast udar krwotoczny zdarza się zarówno w młodym wieku, jak i u osób starszych. Znacznie łatwiej jest zapobiegać udarom, gdyż uszkodzone komórki mózgu już nigdy nie wrócą do swojej sprawności.

JAK ROZPOZNAĆ UDAR MÓZGU?

Objawy udaru zależą od obszaru mózgu, który został uszkodzony. Zatkanie małej tętnicy doprowadzającej krew do niewielkiego obszaru mózgu powoduje zazwyczaj niewielkie objawy. Jeśli zaś dotyczy obszaru, który zawiaduje życiowo ważnymi strukturami, to następstwa ich niedokrwienia mogą być bardzo poważne.

WYMIEŃMY ZATEM NAJCZĘSTSZE OBJAWY UDARU:

  • zaburzenia lub utrata przytomności są oznaką rozległego udaru szczególnie ważnych części mózgu. Chory może stracić przytomność, przestać oddychać, stać się senny, stracić orientację przestrzenną i sytuacyjną,
  • osłabienie mięśni twarzy przejawiające się np. opadnięciem kącika ust po jednej stronie, zmianą mimiki, niemożnością uśmiechnięcia się, opadnięciem powieki,
  • osłabienie (niedowład lub utrata czucia skórnego) kończyny górnej lub dolnej, a nawet jednej połowy ciała. Jeśli dotyczy lewej strony ciała, świadczy o umiejscowieniu ogniska udaru po prawej stronie mózgu,
  • zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie, pulsowanie obrazu, zwężenie pola widzenia, do całkowitej utraty widzenia w jednym oku włącznie,
  • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów. Chory ma problem z utrzymaniem pionowej postawy ciała, jego ruchy stają się niezgrabne, potyka się, upuszcza przedmioty, ma trudności w ubieraniu i poruszaniu,
  • osłabienie mięśni języka i gardła, które objawiają się trudnościami w połykaniu i mówieniu. Chory może się krztusić, ślinić, a jego mowa staje się niewyraźna, wręcz bełkotliwa,
  • nagły, bardzo silny ból głowy - zwłaszcza w przypadku krwotoku podpajęczynówkowego.

Objawy mogą się nasilać, zmieniać intensywność, a nawet częściowo lub całkowicie ustępować, po czym ponownie się nasilać. 1/3 udarów ma miejsce w czasie snu, a chory stwierdza ich skutki i rozległość dopiero po przebudzeniu.

Jeśli zauważasz u siebie drętwienia lub niedowład kończyn, szczególnie jednej połowy ciała, zawroty głowy, zaburzenia mowy, widzenia, równowagi ciała, utratę świadomości lub zaburzenia połykania, zwróć się pilnie do lekarza. Wielu chorych kwalifikuje się do leczenia, które może odwrócić lub znacznie ograniczyć skutki udaru, pod warunkiem, że leczenie to zostanie zastosowane nie później niż 3-4 godziny od początku udaru. Lekarze najczęściej w przypadku udaru niedokrwiennego używają alteplazę, aspirynę (kwas acetylosalicylowy), a niekiedy heparynę. W przypadku wylewu może potrzebna będzie operacja zamykająca uszkodzone naczynie lub operacyjne usunięcie skrzepu. Leczenie dobrze byłoby uzupełnić o wlew dożylny z DMSO oraz z 0,06% perhydrolu, które szybko zaniosłoby tlen do niedotlenionych neuronów i uchroniło je przed obumarciem. Nie chcę wnikać w procesy leczenia, gdyż moim celem jest uchronienie Państwa przed wystąpieniem udaru. Przejdźmy zatem do najważniejszej części artykułu.

JAK UNIKNĄĆ UDARU MÓZGU?

Oczywiście ryzyko udaru zwiększa się wraz z wiekiem. Osoby z obciążającym wywiadem rodzinnym dotyczącym incydentów naczyniowych i zakrzepie powinny uważniej się sobie przyglądać. Podwyższone ryzyko wystąpienia udaru mają także osoby zmagające się z nadciśnieniem, cukrzycą, wysokim poziomem homocysteiny, żylakami, chorobą niedokrwienną serca, migotaniem przedsionków, nadwagą, palące papierosy, a także pasjonaci sportów siłowych.

Jakie badania warto wykonać i co nas w wynikach powinno zaniepokoić?

1. Pierwszym badaniem jest badanie ogólne krwi z rozmazem. Znajdziecię tam Państwo taki parametr jak hematokryt (HCT). Idealny hematokryt wynosi 41%. Wyniki powyżej 45% mogą wskazywać na tendencję do tworzenia skrzepów. Osoby z wynikami powyżej 50% to już grupa ryzyka.

2. Kontroluj ilość płytek krwi (PLT). Ich nadmiar lub ich powiększona średnica może być powodem szybszego, lub łatwiejszego wykrzepiania. Dobrze, kiedy ich ilość nie przekracza 350 109/L, a ich wielkość (MPV) nie jest większa niż 12 fL. Duża ilość płytek krwi jest szczególnie niebezpieczna u osób ze zdiagnozowaną obecnością blaszki miażdżycowej.

3. Dobrze jest, kiedy wartości ilości erytrocytów (RBC) nie przekraczają poziomu 6 1012/L, a poziom hemoglobiny (HGB) nie przekracza 16,5 g/dL. W myśl powiedzenia „co za dużo to niezdrowo” nadmiar może być powodem agregacji krwinek.

4. Najlepszym badaniem ujawniającym obecność zakrzepów w naszej krwi jest badanie poziomu D-dimerów. Im wartość jest wyższa, tym mamy ich więcej i wprost proporcjonalnie zwiększają ryzyko wystąpienia udaru lub zawału. Dobrze, kiedy wartość d-dimerów nie przekracza wartości 400 ngFEU/ ml. Koagulaty krwi nie mogą prawidłowo spełniać swojej funkcji w organizmie, powodują niedotlenienie na poziomie komórkowym, często są powodem podniesienia ciśnienia krwi, obciążenia pracy serca, przytykania się mniejszych naczyń, występowania bólu i ucisku naczyniowego.

5. Kolejnym ważnym w profilaktyce udarów parametrem jest ilość fibrynogenu. Fibrynogen jest białkiem zapoczątkowującym tworzenie się skrzepu i agregację płytek krwi. Wytwarzany jest w wątrobie i często jego ilość jest naszą cechą urodową. Tendencje do podniesionego poziomu fibrynogenu mamy po naszych rodzicach, więc jeśli któryś z naszych rodziców zmagał się z chorobą zakrzepową lub przez prawie całe życie przyjmuje antykoagulanty, zbadajmy ten parametr. Dobrze, jeśli jego wartość nie przekracza 3,5 g/1.

6. Zbadajmy także poziom homocysteiny. Jest to aminokwas wywołujący stany zapalne tętnic i żył. Pochodzi ze wszystkich źródeł białka, które spożywamy. W obecności odpowiednich ilości witamin z grupy B jest wtórnie metabolizowany do metioniny lub tyrozyny. Dobrze, jeśli jego poziom nie przekracza 8 umol/1.

7. INR (0,8 - 1,2) i czas protrombinowy PT (8,9 - 13,3 s) służą do oceny zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia. Jeśli te wartości ulegną obniżeniu w stosunku do zaprezentowanych norm, znaczy to, iż krew ma większe tendencje do gęstnienia i wykrzepiania. Jeśli zaś znacząco je przewyższają, zbyt rzadka krew może wywołać trudny do opanowania udar wylewowy. Szczególnie narażone na niego są osoby przyjmujące leki antykoagulacyjne, antagonistów witaminy K oraz nadużywające niesterydowe leki przeciwzapalne.

8. Badajmy poziom glukozy w naszej krwi, gdyż jej wysoki poziom prowadzi do procesów glikacji białek kolagenowych, które nie są w stanie prawidłowo spełniać swoich funkcji budulcowych. Prowadzi to do sztywnienia i ścienienia ścian naczyń krwionośnych. Najlepiej wiedzą o tym osoby z cukrzycą, która niszczy ich układ krwionośny.

9. Kontrolujmy stosunek cholesterolu HDL do LDL. Najlepiej, kiedy stosunek ten wynosi poniżej 1:3. Jeśli ten stosunek przekroczy 1:5, nie jest to z korzyścią dla naszego zdrowia. Jest dowodem na toczący się stan zapalny w organizmie i możliwe incydenty sercowo-naczyniowe.

10. Uważajmy także na zbyt wysoki poziom ferrytyny. Jeśli jej poziom zaczyna przekraczać 300 ng/ ml, świadczy to o bardzo wysokim poziomie żelaza w naszym organizmie. Zbyt duża ilość żelaza, przy obecności wolnych rodników, to tykająca bomba, która może w krótkim czasie wywołać poważne procesy zapalne w naczyniach krwionośnych.

11. Sprawdzajmy ciśnienie krwi. Jeśli ciśnienie podnosi się powyżej zalecanego 120/80 mm Hg, musi mieć jakiś powód. Może musi pompować żel zamiast krwi, może światło tętnic jest w kilkudziesięciu procentach ograniczone obecnością blaszki miażdżycowej. Objętość krwi, którą serce musi przepompować, raczej się nie zmienia. Każda komórka, nawet ta najdalej oddalona od serca, potrzebuje tlenu i substancji odżywczych. Serce, pomimo przeszkód, próbuje wywiązać się ze swojej funkcji.

12. Nawadniajmy się, gdyż zbyt mała ilość wody w naszej krwi sprawia, że krew staje się gęsta i trudniej sercu jest ją pompować.

13. Nauczmy się kontrolować stres. To nie stres nas zabija, tylko to, jak my na niego reagujemy. Nadmierne wzbudzenie układu współczulnego ma znaczący wpływ na zmianę potencjału błonowego nabłonków naczyń krwionośnych z ujemnego na dodatni. Powoduje to, że ujemnie naładowane krwinki zaczynają przyklejać się do ściany naczyń, powodując zatory. Jeśli taka skrzeplina zablokuje nam ważną arterię krwionośną w mózgu, może dojść do tragicznego w skutkach udaru.

14. Obserwacja i samokontrola. Musicie Państwo wiedzieć, że 1/3 naszego ciała powinien stanowić prawidłowo zbudowany i usieciowany kolagen. To z niego zbudowane są nasze naczynia krwionośne, organy wewnętrzne, skóra, stawy, powięzie, kości. Jeśli ktoś z Państwa zmaga się z chorobą kręgosłupa, problemami skórnymi, naczyniakami, żylakami, ograniczoną ruchomością stawów, dysfunkcjami żołądka, jelit i innych organów wewnętrznych, włóknieniem płuc, może to także rzutować na choroby układu krążenia i ryzyko wystąpienia udaru w przyszłości. Już samo pojawienie się hemoroidów powinno ujawnić słabość Państwa naczyń krwionośnych i zmotywować do właściwego zadbania o odżywienie organizmu w odpowiednie materiały budulcowe. Jeśli coś Was zaniepokoiło w swoich obserwacjach, powiedzcie to lekarzowi lub specjaliście mogącemu prawidłowo zinterpretować objawy.

JAK WZMOCNIĆ NACZYNIA KRWIONOŚNE?

Tętnice i naczynia krwionośne zbudowane są z kolagenu typu I i III. Musicie Państwo wiedzieć, że kolagen nigdy nie wchłania się w całości z przewodu pokarmowego. Musi zostać rozebrany na pojedyncze aminokwasy i dopiero w takiej formie może przekroczyć barierę jelitową. Aby to nastąpiło, trzeba zadbać o odpowiednie zakwaszenie żołądka, który przygotuje białka do ich wchłonięcia w dalszych częściach przewodu pokarmowego. Pokarmy bogate w kolagen: to kurze nóżki, golonki, żeberka, skóry, żołądki, poliki, wywary kostne (tzw. zupy mocy, przepis wykonania znajdziecie Państwo na FB Dieta Życia). Do budowy kolagenu potrzebna jest obecność witaminy C, którą najlepiej dostarczać sobie małymi porcjami przez cały dzień. Potrzebny jest też krzem w postaci kwasu ortokrzemowego (tzw. uwodniona krzemionka). Nie stosujcie w tym celu ziemi okrzemkowej, gdyż nie jest to źródło biologicznie wartościowego krzemu. Wymagana jest jeszcze obecność siarki. Tu sprawdzi się DMSO lub MSM. Potrzebne są też jony miedzi, selenu, złota, magnezu oraz dodatek uelastyczniającej naczynia, rutyny. Nie zapominajmy o witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach - ADEK, dobrym B complexie zawierającym metylowane formy witamin i tłuszczach przeciwzapalnych. Jeśli ktoś z Państwa obawia się, że jego żołądek nie jest w stanie strawić białek kolagenowych, możecie zaopatrzyć się w aminokwasy kolagenowe takie jak: lizyna, prolina, glicyna i arginina. W szczególnych przypadkach należy dołożyć jeszcze inne aminokwasy siarkowe. Dokładne proporcje i ilości potrzebne do zbudowania właściwego kolagenu należy dobierać indywidualnie. Z naturalnych źródeł substancji potrzebnych do wzmocnienia naczyń krwionośnych należy spożywać: sok z aronii, czarnej porzeczki, granatu, dzikiej róży, pokrzywy, skrzypu, rokitnika i aloesu. Jedzmy pokarmy bogate w kolagen: kurze łapki, ryby morskie ze skórą, owoce morza, żółtka jaj. Do tego źródła siarki, kwasu foliowego, resweratrolu, pterostylbenu i pozytywnie działających polifenoli: czosnek, cebulę, por, zieloną pietruszkę, paprykę, kapustę, szpinak, jarmuż, rukolę, roszponkę, rukiew wodną, kapustę chińską, granaty, czerwone winogrona, borówki, jagody, jeżyny, tłuste ryby morskie, orzechy włoskie, siemię lniane, nasiona chia, olej lniany, oliwę z oliwek, dynię i pomidory bez skórki.

Jeśli masz zbyt gęstą krew, pamiętaj o właściwym nawodnieniu. Krew świetnie rozcieńczy witamina E, która może być zamiennikiem kwasu acetylosalicylowego lub heparyny. Uchroni Cię to przed zakrzepicą żył głębokich i zastojami źylnymi. Witamina E w dawkach podzielonych 200 - 400 j.m. podawana przez cały dzień do maksymalnej dawki 3200 j.m. dziennie, jest równie skuteczna, jak warfaryna, a znacznie bezpieczniejsza. Wydłuża czas protrombinowy do 20 kilku sekund. Chcąc zamienić dotychczasowe leki na witaminy, skonsultuj swój pomysł z lekarzem, gdyż podając jedno, trzeba zmniejszać dawkę drugiego. Dużo witaminy E zawiera olej z rokitnika. W tym samym celu możesz zastosować herbatę z kory wierzby. Jako antykoagulant także sprawdzi się witamina C w odpowiedniej dla Ciebie dawce. Możesz też stosować resweratrol, OPC, ekstrakt z liści oliwnych czy czosnku, a nawet czerwone wino. Niektórzy korzystają z pomocy pijawek i także sobie chwalą. Rób to jednak pod kontrolą specjalistów i regularnie sprawdzaj wyniki krwi.

Jeśli masz zdiagnozowaną blaszkę miażdżycową - nie martw się. Jak wzmocnisz naczynia krwionośne i zastosujesz suplementację lizyną, witaminą B3, K2, C, borem, magnezem i krzemem, w kilka miesięcy możesz się jej pozbyć. Można także przyspieszyć ten proces, podając wlewy z użyciem perhydrolu, kwasu alfaliponowego lub EDTA. Pamiętaj jednak, że nie należy się spieszyć. Blaszka miażdżycowa stanowi wzmocnienie twoich osłabionych naczyń i jej zbyt szybkie wypłukanie, bez wzmocnienia struktur budulcowych kolagenu, może mieć poważne konsekwencje. Zawsze warto temat omówić z osobami mającymi doświadczenie w tej materii.

Pamiętajcie, że jeśli nawet będziecie się mądrze suplementować, regenerację naczyń krwionośnych możecie w znacznym stopniu zakłócić przez nadmierne spożycie węglowodanów prostych. Suplementy nie są gwarancją powrotu do zdrowia, jeśli nie pójdą za nimi codzienne wybory i mądra dieta. Wiedzcie, że jesteście najgenialniejszymi istotami na Ziemi, a natura dała Wam najlepszego lekarza - Wasz organizm, który potrafi uporać się z każdym problemem, gdy tylko ma potrzebne mu materiały budulcowe i nic mu nie przeszkadza. Nawadniajcie się zdrową wodą. Dodajcie do tego aktywność fizyczną w postaci spacerów, cogodzinnego wstawania z krzesła podczas pracy biurowej, chociażby by podejść do drukarki, toalety czy po wodę. Jak już nie możecie się poruszać, napinajcie swoje mięśnie, ruszajcie stopami, zmieniajcie pozycje, aby ułatwić krwi przepływ przez każde naczynie krwionośne. Pamiętajcie, że krew źylna i limfa poruszają się tylko i wyłącznie dzięki napięciom mięśni. Wyrównajcie pracę swojego serca. To tutaj najczęściej zaczyna się główny problem wystąpienia udaru. Niech krew ma szansę przepływać przez serce w sposób uporządkowany i miarowy. Kontroluj ciśnienie krwi. Jeśli jest zbyt wysokie, to serce ma jakiś powód, by pracować ponad swoje siły. Organizm jest zbyt inteligentny, by robić coś wbrew swojemu przeznaczeniu. Przyczyn może być oczywiście wiele, ale leki obniżające ciśnienie, nie są usunięciem przyczyny. Jeśli twojej codzienności towarzyszy nadmiar stresu, naucz się go ignorować, a wieczorem zamiast lampki wina wybierz relaksację lub medytację. Już samo skupienie się na oddechu potrafi zdziałać cuda. W przypadku udaru mózgu szczególnego znaczenia nabiera maksyma „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Liczę na to, że po przeczytaniu tego artykułu, wprowadzicie Państwo takie zmiany w swojej codzienności, które pozwolą Wam uniknąć poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i powodzenia

Więcej wiedzy na temat zdrowia zdobędziesz na konferencji pt. Czego Ci lekarz nie powie

Te artykuły zyskują na popularności

Harmonia 2015 wrzesień-paździe...
miniaturka
2015-09-01

Cholesterolowa norma na zamówienie

Ci, którzy się tym interesują wiedzą, że od ponad 20 lat nie opracowano żadnego nowego antybiotyku. Niemniej jednak, szczególnie w przypadku zakażenia bakteryjnego, antybiotyki...

Harmonia 2019 wrzesień-paździe...
miniaturka
2019-09-01

Ozonowanie krwi – skuteczna stymulacja układu odpornościowego

Czym jest terapia ozonem?

Medyczny ozon jest zawsze mieszaniną najczystszego ozonu i najczystszego tlenu.


Harmonia 2019 marzec-kwiecień
miniaturka
2019-03-01

Czego nie wiemy o statynach?

Statyny to związki tzw. inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Odkryto je stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1973 roku. Statyny zostały wprowadzone do obrotu handlowego w 1987 roku. Wprowadziła...

Choroby cywilizacyjne
miniaturka
2020-09-01

Przechytrzyć cukrzycę. Część 1

Aby garstka mogła dobrze żyć, tłumy muszą umierać.

Wyścig z czasem


Biolog molekularny, dietetyk, biochemik. Absolwent Biologii Molekularnej na UMK w Toruniu i Dietetyki na WSZ w Warszawie. Wykładowca Promocji Zdrowia, specjalista terapii witaminowych i żywieniowych, członek zespołu terapeutów w Klinice Witaminowej Blue Infusion w Toruniu, Prezes Fundacji Drugich Szans w Toruniu, członek Rady Naukowej w firmie Hauster, specjalista terapii naturalnych i leczenia przyczynowego. W swojej praktyce stosuje połączenie leczenia żywieniowego, suplementacji i wlewów dożylnych.
www.blueinfusion.pl, www.dieta-zycia.pl


Archiwalne numeryArchiwalne numery

Nasi eksperci

Redakcja

Redakcja czasopisma Harmonia.
Twoje Zdrowie,
Twoja odpowiedzialność.

 

Prenumerata: 728 457 165
Stoiska wystawiennicze: 503 447 471
Bilety na konferencje: 728 457 165
Reklama: 503 447 471
Redakcja: 728 457 165

[email protected]
[email protected]
www.harmoniatwojezdrowie.com

facebook.com/harmoniatwojezdrowie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękujemy, że korzystasz z legalnego źródła. Pamiętaj! Wydawca nie wyraża zgody na pobieranie, kopiowanie, powielanie i udostępnianie materiałów bez zgody Wydawcy poza portalem harmoniatwojezdrowie.com. Pobieranie, kopiowanie i powielanie materiału opublikowanych w portalu Harmonia Twoje Zdrowie Twoja Odpowiedzialność bez zgody Wydawcy to poważne przestępstwo. Jeśli chcesz możesz udostępnić link do portalu w mediach społecznościowych.

Zobacz koniecznie

Nagranie z konferencji „Czego Ci lekarz nie powie” 13.11.2021 z G2 Arena Jasionka k. Rzeszowa

zobacz teraz

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.