Reklama w czasopiśmie "Harmonia. Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność" to doskonała relacja ceny do skuteczności.

Nakład 27.500

Zasięg ogólnopolski

Dwumiesięcznik

Pobierz regulamin reklamy. Więcej szczegółów pod adresem:
reklama@ipz.pl
tel. 690 494 192

TOP });