Reklama w czasopiśmie "Harmonia. Twoje zdrowie, Twoja odpowiedzialność" to doskonała relacja ceny do skuteczności.

Nakład 27.500

Zasięg ogólnopolski

Dwumiesięcznik

Reklama

Pobierz regulamin reklamy. Więcej szczegółów pod adresem:

tel. 881 054 652
edyta.klessa@ipz.pl

TOP });