WYDAWCA:
Instytut Promowania Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Nowy Rynek 5
62-002 Suchy Las
mail: biuro@ipz.pl
Tel. 881 054 652

Oddział na Wyspach Brytyjskich
Your Healthy Choice
Jarosław Mrowiński
yhcservice@gmail.com

Oddział w Niemczech
MILA INSTITUT Berlin
Ilona Matusiewicz
Birkbuschstr. 38, 12167 Berlin
Tel. +49 152 193 954 91

Oddział w USA i Kanadzie
EGIDA Consulting USA
Kasia Chapple
334 East Lake Rd.
Suite #108 Palm Harbor, FL 34685
C: (+1) 810-656-4744
O:( +1) 813-235-0308
F: (866) 431-0676
office@thehiddentherapies.com

Prenumerata
Tel. 728 457 165
mail: dystrybucja@harmoniatwojezdrowie.com

Reklama
tel. 881 054 652
edyta.klessa@ipz.pl

Dystrybucja
dystrybucja@harmoniatwojezdrowie.com
tel. 728 457 165
tel. 608 545 681

TOP });